Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved Program for anvendt etikk.

Jeg har bakgrunn i religionsvitenskap, sosialantropologi og filosofi. Forskningen min har hovedsakelig omhandlet helse og medisin, med spesiell vekt på spørsmål vedrørende livets grensetilstander og livets slutt. Jeg har også forsket på energiomstilling og overgang til nye energiteknologier.

Interesseområdene mine inkluderer:

 • Assistert død
 • Forhold mellom menneske og maskin
 • Helseetikk
 • Etnografisk metode i anvendt etikk
 • Neoliberalisme og individuell ansvarliggjøring
 • Teknologier i bruk
 • Bedrifters samfunnsansvar
 • Forretning og etikk
 • RRI

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Lettmayer, Gudrun; Schwarzinger, Stephan; Koksvik, Gitte; Skjølsvold, Tomas Moe; Velte, Daniela; Dimitrova, Elena; Tasheva-Petrova, Milena; Burov, Angel; Mutafchiiska, Irina; Biresselioglu, Mehmet Efe; Demir, Muhittin Hakan; Solak, Berfu. (2018) The impact of “Energy memories” on Energy Cultures and energy consumption patterns. 2018.
 • Sæther, Simen Rostad; Qiu, Xinlu; Skaar, Marianne; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Nilsen, Marie; Gauteplass, Asle; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Moe, Espen; Koksvik, Gitte; De Boer, Luitzen. (2018) Policy Recommendations: An analysis on collective and energy related decision- making processes of three formal social units. 2018.
 • Biresselioglu, Mehmet Efe; Biresselioglu, Mehmet Efe; Burov, Angel; Carrus, Giuseppe; Demir, Muhittin Hakan; Dimitrova, Elena; Fritsche, Immo; Kaplan, Melike Demirbag; Kløckner, Christian; Koksvik, Gitte; Masson, Torsten; Mutafchiiska, Irina; Panno, Angelo; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Schwarzinger, Stephan; Skjølsvold, Tomas Moe; Tasheva, Milena; Tiberio, Lorenza; Velte, Daniela; Vesely, Stepan. (2017) ECHOES Report. Social Science Perspectives on Electric Mobility, Smart Energy Technologies, and Energy Use in Buildings - A comprehensive Literature Review. 2017.
 • Throndsen, William; Skjølsvold, Tomas Moe; Koksvik, Gitte; Ryghaug, Marianne. (2017) Case study report Norway - Findings from case studies of PV Pilot Trøndelag, Smart Energi Hvaler and Asko Midt-Norge. 2017.
 • Koksvik, Gitte. (2016) Blurry lines and Spaces of tension. Clinical-ethical and Existential issues in Intensive Care. A study of Three European Intensive Care Units. 2016. Doktoravhandlinger ved NTNU (2016:184).