Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Carson, Siri Granum; Skauge, Tom. (2019) Etikk for beslutningstakere- Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar. Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 9788202613464.
 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete; Skauge, Tom; Laudal, Thomas. (2015) Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-0238330-5.
 • Carson, Siri Granum; Knowles, Jonathan; Myskja, Bjørn Kåre. (2011) Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH. 2011. ISBN 978-3-89785-764-3.
 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete. (2011) Etikk - teori og praksis. Cappelen Damm AS. 2011. ISBN 978-82-02-34084-1.
 • Carson, Siri Granum. (2009) The Fact of Reason. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-12065-3.
 • Carson, Siri Granum; Mikalsen, Kjartan Koch; Wyller, Truls Egil. (2009) Nature and rational agency. Peter Lang Publishing Group. 2009. ISBN 978-3-631-59033-1.
 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete. (2003) Etisk Forretning. Cappelen Damm Akademisk. 2003. ISBN 82-02-21824-1.

Del av bok/rapport

 • Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne Ingeborg. (2021) Public engagement in biotechnology innovation – the need for research and the role of ethics. Justice and food security in a changing climate.
 • Carson, Siri Granum; Nilsen, Heidi Rapp. (2021) CSR in the Norwegian context. Sovereign Wealth Funds, Local Content policies and CSR. Developments in the Extractives Sector.
 • Carson, Siri Granum. (2020) Dirty Hands, Clean Conscience? Large-Scale Land Acquisitions and the Ethical Investment Strategy of the Government Pension Fund – Global. Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations.
 • Carson, Siri Granum. (2019) Corporate Social Responsibility (CSR) as Social Legitimacy Management. Handbook of Business Legitimacy. Responsibility, Ethics and Society.
 • Carson, Siri Granum. (2019) Labelling of genome-edited food products – from consumer trust to consumer responsibility. Sustainable governance and management of food systems.