Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete; Skauge, Tom; Laudal, Thomas. (2015) Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-0238330-5.
 • Carson, Siri Granum; Knowles, Jonathan; Myskja, Bjørn Kåre. (2011) Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH. 2011. ISBN 978-3-89785-764-3.
 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete. (2011) Etikk - teori og praksis. Cappelen Damm AS. 2011. ISBN 978-82-02-34084-1.
 • Carson, Siri Granum. (2009) The Fact of Reason. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-12065-3.
 • Carson, Siri Granum; Mikalsen, Kjartan Koch; Wyller, Truls Egil. (2009) Nature and rational agency. Peter Lang Publishing Group. 2009. ISBN 978-3-631-59033-1.
 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete. (2003) Etisk Forretning. Cappelen Damm Akademisk. 2003. ISBN 82-02-21824-1.

Del av bok/rapport

 • Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre. (2018) Tracing trust - on tracking technologies and consumer trust in food production. Professionals in Food Chains.
 • Carson, Siri Granum. (2016) Political CSR and the Colonization of the Lifeworld. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
 • Carson, Siri Granum; Rønningen, Katrina. (2016) Norwegian salmon farming and the chase for social legitimacy. Food Futures. Ethics, Science & Culture.
 • Carson, Siri Granum. (2015) Bærekraft og den triple bunnlinjen. Etikk for beslutningstakere.
 • Carson, Siri Granum. (2015) Etikk og moral i næringslivet. Etikk for beslutningstakere.
 • Carson, Siri Granum. (2015) Etisk navigasjon i næringslivet. Etikk for beslutningstakere.
 • Carson, Siri Granum. (2015) Etiske teorier for næringslivet. Etikk for beslutningstakere.
 • Carson, Siri Granum. (2015) Implementering av bedriftens samfunnsansvar. Etikk for beslutningstakere.