Bakgrunn og aktiviteter

Hjemmeside Roe Fremstedal

Roe Fremstedal (f. 1977) returnerte til NTNU i august 2019 etter seks år ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet som professor (2014-19) og førsteamanuensis (2013-14). Han er utdannet ved NTNU, UiO, Københavns universitet samt St. Olaf College, USA, med doktorgrad fra NTNU (2010). Fremstedal har tidligere vært gjesteforsker (Gastwissenschaftler) ved Goethe-Universität, Frankfurt am Main (2017-18), førsteamanuensis (2011-13) og universitetslektor (2002-2006, 2009, 2010) ved NTNU, foreleser ved Gateway College (2004) og Forsvarets Høgskole (Fokus, 2003-2007), samt ekstern sensor ved NTNU (2013-19), UiO (2017 og 2019), UiA (2016), UiB (2012-13) og UiT (vår 2013).

Fremstedal arbeider for tiden på to bokprosjekt. Det ene prosjektet omhandler moral, egeninteresse og rasjonelt aktørskap, mens det andre omhandler Kierkegaard som en etterkantiansk filosof.

Forskningsinteresser

Eksistensfilosofi, etikk, verditeori, handlingsteori, filosofisk antropologi og religionsfilosofi - særlig Kant og Kierkegaard

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

 • Fremstedal, Roe. (2020) Kierkegaard on Hope as Essential to Selfhood. The moral psychology of hope.
 • Fremstedal, Roe. (2020) Søren Kierkegaard’s Critique of Eudaimonism and Autonomy. Perfektionismus der Autonomie.

2019

2018

2017

2016

2015

 • Fremstedal, Roe. (2015) Kierkegaard’s Use of German Philosophy: Leibniz to Fichte. A Companion to Kierkegaard.
 • Fremstedal, Roe. (2015) Kierkegaard’s Views on Normative Ethics, Moral Agency, and Metaethics. A Companion to Kierkegaard.
 • Fremstedal, Roe. (2015) Rigorism. Kierkegaard’s Concepts: Objectivity to Sacrifice.
 • Fremstedal, Roe. (2015) Why Be Moral? A Kierkegaardian Approach. Why Be Moral?.
 • Fremstedal, Roe; Jackson, Timothy P.. (2015) Salvation/Eternal Happiness. Kierkegaard's Concepts: Salvation to Writing.

2014

 • Fremstedal, Roe. (2014) Double Movement. Kierkegaard’s Concepts: Classicism to Enthusiasm.
 • Fremstedal, Roe. (2014) Kierkegaard and Kant on Radical Evil and the Highest Good: Virtue, Happiness, and the Kingdom of God. Palgrave Macmillan. 2014. ISBN 9781137440877.

2013

 • Fremstedal, Roe. (2013) Meaning of Life: Peter Wessel Zapffe on the Human Condition. On Meaning in Life.
 • Fremstedal, Roe. (2013) The Evolution of the 100W Circuit: From JTMs to JMP Superleads. The History of Marshall: The First 50 Years.
 • Fremstedal, Roe. (2013) The Moral Argument for the Existence of God and Immortality. Journal of Religious Ethics. vol. 41 (1).
 • Fremstedal, Roe. (2013) Why Be Moral? A Kierkegaardian Approach. Why Be Moral? . Ethics Research Group, UiT; 2013-09-19 - 2013-09-21.

2012

2011

2010

 • Fremstedal, Roe; Materstvedt, Lars Johan; Myskja, Bjørn Kåre; Johansen, Kjell Eyvind. (2010) Kierkegaard and Kant on Anthropology and Religion: Evil, Faith, and Hope. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2010. ISBN 978-82-471-2411-6.

2009

 • Fremstedal, Roe. (2009) Critical remarks on "Religion in the public sphere" - Habermas between Kant and Kierkegaard. Etikk i praksis. vol. 3 (1).

2008

2006

 • Fremstedal, Roe. (2006) Demoraliseringssyndromet, eksistensiell lidelse og fortvilelse. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. vol. 23 (4).
 • Fremstedal, Roe. (2006) Forfekter Kierkegaard fundamentalisme i Frygt og Bæven?. Norsk Teologisk Tidsskrift. vol. 107 (2).
 • Fremstedal, Roe. (2006) Wittgenstein and Kierkegaard on the ethico-religious. A contribution to the interpretation of the Kierkegaardian existential philosophy in Wittgenstein's Denkbewegungen. Ideas in History. vol. 1 (1-2).
 • Fremstedal, Roe. (2006) Wittgenstein som religionsfilosof - og spesielt forholdet til Kierkegaard og kristendommen i Denkbewegungen. Norsk Filosofisk tidsskrift. vol. 41 (3).

2005