Bakgrunn og aktiviteter

Mitt primære forskningsområde er miljøetikk. Mer generelt er jeg interessert i verditeori, politisk filosofi, metaetikk og filosofisk metodologi.

Jeg avla doktorgraden i filosofi ved NTNU i 2019. I 2018 var jeg gjesteforsker ved W. Maurice Young Centre for Applied Ethics, University of British Columbia. Jeg er blitt tildelt Fulbright-stipend og skal etter planen ha et forskningsopphold ved Norheastern University i USA i 2020/2021.

Mitt postdoktorprosjekt inngår i det tverrfaglige prosjektet NTNU Oceans Pilot Programme on Deep Sea Mining. Jeg er også tilknyttet forskningsnettverket Practical Philosophy Group ved Universitetet i Oslo, Research group for APPlied ethics (RAPP) ved NTNU, og HAVANSVAR (NTNU).

Undervisning: Metaetikk (vår 2019); Samtidens filosofi (høst 2017); Miljøfilosofi (vår 2017); Anvendt etikk (vår 2019, høst 2017).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2020) Existence Value, Preference Satisfaction, and the Ethics of Species Extinction. Environmental Ethics.
  • Stabell, Espen Dyrnes. (2020) Filosofi på dypt vann. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

2019

2018

2017

2016

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2016) Evaluative Uncertainty in Ecosystem Assessment. 2016 IEEE International Symposium on Ethics in Engineering, Science and Technology (ETHICS).
  • Stabell, Espen Dyrnes. (2016) Hvem sitt demokrati?. Klassekampen.
  • Stabell, Espen Dyrnes. (2016) Kritikk på tomgang. Forfatternes klimaaksjon og Morgenbladet [Internett]. 2016-05-13.

2015

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2015) Løsningsfetisjismen. Klassekampen.
  • Stabell, Espen Dyrnes. (2015) Motivert av misnøye. Le Monde Diplomatique.

2014

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2014) Responsibility: The first first virtue of innovation?. Nordicum-Mediterraneum. vol. 9 (4).

2012

2010