Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på etikk og praktisk/anvendt filosofi, og er spesielt interessert i:

 • Miljøetikk
 • Beslutninger under usikkerhet
 • Metaetikk og metodologi

Jeg deltar i tverrfaglig forskning på marine mineraler (gruvedrift på havbunnen) samt kunstig intelligens. Siden 2019 har jeg vært medredaktør i Etikk i Praksis – Nordic Journal of Applied Ethics.

Forskningsprosjekt

Ethical Aspects of Deep Sea Mining. Postdoc-prosjekt NTNU (2019-2021).

Publikasjoner (utvalg)

 • Stabell, Espen Dyrnes. 2021. Review: W. MacAskill, K. Bykvist, and T. Ord: Moral Uncertainty. Journal of Applied Philosophy.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2021. Arguments from Need in Natural Resource Debates. Ethics, Policy & Environment.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2021. Hard Environmental Choices: Comparability, Justification, and the Argument from Moral Identity. Environmental Values; vol. 30(1) s. 111-130.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2019. Existence Value, Preference Satisfaction, and the Ethics of Species Extinction. Environmental Ethics; vol. 41(2) s. 165-180.
 • Stabell, Espen Dyrnes; Steel, Daniel. 2018. Precaution and Fairness: A Framework for Distributing Costs of Protection from Environmental Risks. Journal of Agricultural and Environmental Ethics; vol. 31(1) s. 55-71.
 • Stabell, Espen Dyrnes.
 2017. Constraints on the Precautionary Principle and the Problem of Uncertainty. American Journal of Bioethics; vol. 17(3) s. 56-57.

Doktoravhandling

Stabell, Espen Dyrnes. 2019. Deep Sea Uncertainty: Studies in Environmental Ethics and Decision-Making. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Konferansebidrag (utvalg)

 • «An algorithm for hard choices?». Value incommensurability workshop. Lunds universitet, Sverige. Forestående i juni 2021.
 • «Why environmental philosophers should be 'buck-passers' about value». American Philosophical Association 2021 Eastern Division Meeting. 15.01.2021.
 • «Existence value and preferentism». The Annual Stockholm Region Workshop on Economics and Philosophy. Instutute for Futures Studies, Stockholm. 05.09.2019.
 • «Hard environmental choices». Practical Philosophy Group Annual Workshop. Universitetet i Oslo. 11.10.2018.
 • «Incomparability and the case for problem-solving ethics». Methods in Applied Ethics. NTNU. 19.04.2018.
 • «Precaution and fairness». Practical Philosophy Group Annual Workshop. Universitetet i Oslo. 23.11.2017.
 • «Risk and evaluative uncertainty». IEEE International Symposium on Ethics in Engineering, Science, and Technology. Vancouver, Canada. 14.05.2016.

Forskningsnettverk

 • Practical Philosophy Group (Universitetet i Oslo)
 • Norwegian Practical Philosophy Network (NPPN)
 • International Society for Environmental Ethics (ISEE)
 • American Philosophical Association (APA) – Internasjonal medlem
 • Society for Applied Philosophy (SAP)
 • Research Group in Artificial Intelligence, Philosophy and Ethics (NTNU)
 • Research Group in Applied Ethics (NTNU)

Forskningsopphold

 • Northeastern University (USA). 2021/22. Utsatt pga. Covid-19. Fulbright-stipend.
 • University of British Columbia (Canada). Mars-Mai 2017. Forskningsmidler HF (NTNU).

Formidling (utvalg)

 • Stabell, Espen Dyrnes. 2021. Trenger vi mineraler fra Havbunnen? Harvest Magazine 14.01.2021.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2020. Filosofi på dypt vann. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 16.02.2020.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2020. Er Morgenbladets grunnsyn relativistisk? Morgenbladet 12.06.2020.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2017. Etikeren bør oppdatere seg. Morgenbladet 08.12.2017.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2016. Hvem sitt demokrati? Klassekampen 17.03.2016.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2016. Kritikk på tomgang. Forfatternes klimaaksjon og Morgenbladet 13.05.2016.
 • Stabell, Espen Dyrnes. 2015. Løsningsfetisjismen. Klassekampen 2015.

Undervisning

BMET4000 – Vitenskapsteori, etikk og fagkritikk (høst 2021)

Tidligere undervisning

 • Vitenskapteori, etikk og fagkritikk (høst 2020) – NTNU Handelshøyskolen
 • Metoder i etikk ­– (vår 2020) – NTNU, IFR
 • Metaetikk – (vår 2019) – NTNU, IFR
 • Anvendt etikk – (vår 2019; høst 2017) – NTNU, IFR
 • Samtidens filosofi – NTNU (høst 2017) 
– NTNU, IFR
 • Miljøfilosofi – (vår 2017) – NTNU, IFR
 • Vitenskapsjournalistikk (vår 2015) – UiO

Fullstendig liste over arbeider i Cristin