Bakgrunn og aktiviteter

Mitt primære forskningsområde er miljøetikk. Mer generelt er jeg interessert i verditeori, rasjonalitetsteori, politisk og økonomisk filosofi, samt metaetikk og filosofisk metodologi. Jeg er involvert i tverrfaglig forskning på marine mineraler (gruvedrift på havbunnen) samt kunstig intelligens. Siden 2019 har jeg vært medredaktør i Etikk i Praksis – Nordic Journal of Applied Ethics.

Forskningsprosjekt

Ethical Aspects of Deep Sea Mining. Postdoc-prosjekt NTNU.

Forskningsnettverk

Practical Philosophy Group (Universitetet i Oslo)

Norwegian Network for Practical Philosophy – Medadministrator

International Society for Environmental Ethics (ISEE)

American Philosophical Association (APA) – Internasjonal medlem

Society for Applied Philosophy (SAP)

Research Group in Artificial Intelligence, Philosophy and Ethics (NTNU)

Research Group in Applied Ethics (NTNU)

Fafellevurderte artikler

Stabell, Espen Dyrnes. Under publisering. Arguments from Need in Natural Resource Debates. Ethics, Policy and Environment.

Stabell, Espen Dyrnes. 2021. Hard Environmental Choices: Comparability, Justification, and the Argument from Moral Identity. Environmental Values; vol. 30(1) s. 111-130.

Stabell, Espen Dyrnes. 2019. Existence Value, Preference Satisfaction, and the Ethics of Species Extinction. Environmental Ethics; vol. 41(2) s. 165-180.

Stabell, Espen Dyrnes; Steel, Daniel. 2018. Precaution and Fairness: A Framework for Distributing Costs of Protection from Environmental Risks. Journal of Agricultural and Environmental Ethics; vol. 31(1) s. 55-71.

Stabell, Espen Dyrnes.
 2017. Constraints on the Precautionary Principle and the Problem of Uncertainty. American Journal of Bioethics; vol. 17(3) s. 56-57.

Stabell, Espen Dyrnes. 2016. 
Evaluative Uncertainty in Ecosystem Assessment. In 2016 IEEE International Symposium on Ethics in Engineering, Science and Technology. DOI: 10.1109/ETHICS.2016.7560051

Stabell, Espen Dyrnes.
 2014. Responsibility: The first virtue of innovation? Nordicum-Mediterraneum vol. 9(4).

Doktoravhandling

Stabell, Espen Dyrnes. 2019. Deep Sea Uncertainty: Studies in Environmental Ethics and Decision-Making. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 110 s.

Konferansebidrag (utvalg)

Value incommensurability workshop (Lunds Universitet): «An algorithm for hard choices?». Forestående i juni 2021.

American Philosophical Association 2021 Eastern Division Meeting: «Why environmental philosophers should be 'buck-passers' about value». 15.01.2021.

The Annual Stockholm Region Workshop on Economics and Philosophy (Instutute for Futures Studies): «Existence value, preference satisfaction, and environmental ethics». 05.09.2019.

Practical Philosophy Group Annual Workshop (Universitetet i Oslo): «Hard environmental choices». 11.10.2018.

Methods in Applied Ethics (NTNU): «Incomparability and the Case for Problem-Solving Ethics». 19.04.2018.

Practical Philosophy Group Annual Workshop (Universitetet i Oslo): «Precaution and fairness: distributing the costs of protection from environmental risks». 23.11.2017.

ELSA Norway Conference (NTNU): «Risk and evaluative uncertainty». 12.04.2016.

Stipend/forskningsmidler

Fulbright Scholarship 2019 (renomminert 2021)

Forskningsmidler, Det humanistiske fakultet, NTNU (2017)

Forskningsopphold

Northeastern University (USA). Utsatt pga. Covid-19.

University of British Columbia (Canada). Mars-April 2017.

Videre publikasjoner

Stabell, Espen Dyrnes. Under publisering. Book review of Moral Uncertainty, by W. MacAskill, K. Bykvist, and T. Ord, 2020. Oxford, Oxford University Press. Journal of Applied Philosophy.

Stabell, Espen Dyrnes. 2021. Trenger vi mineraler fra Havbunnen?. Harvest Magazine 14.01.2021.

Stabell, Espen Dyrnes. 2020. Filosofi på dypt vann. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 16.02.2020.

Alvarez, Allen Andrew; Stabell, Espen Dyrnes; Thorseth, May. 2020. Emergency, Values and Evidence: How Applied Ethics Can Help in Making Very Difficult Decisions. Etikk i praksis vol. 14(1) s. 1-6.

Stabell, Espen Dyrnes. 2020. Land use quandaries. Etikk i Praksis vol 14(1).

Thorseth, May Britt; Alvarez, Allen Andrew; Stabell, Espen Dyrnes; Carson, Siri Granum. 2019. The ethics of sustainable governance. Etikk i praksis 2019;Volum 13.(2) s.1-4.

Stabell, Espen Dyrnes. 2020. Er Morgenbladets grunnsyn relativistisk? Morgenbladet 12.06.2020.

Stabell, Espen Dyrnes. 2017. Etikeren bør oppdatere seg. Morgenbladet 08.12.2017.

Stabell, Espen Dyrnes. 2016. Hvem sitt demokrati? Klassekampen 17.03.2016.

Stabell, Espen Dyrnes. 2016. Kritikk på tomgang. Forfatternes klimaaksjon og Morgenbladet [Internett] 13.05.2016.

Stabell, Espen Dyrnes. 2016. Kjerne-Europa er redningen. Translation of Jürgen Habermas, Die SpielerTreten ab, Die Zeit 09.07.2016. Klassekampen 19.06.2016.

Stabell, Espen Dyrnes. 2016. Ekskurs om den fremmede. Translation of Georg Simmel, Ekskurs überden Fremden, Soziologie – Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (1908), Sosiologen 04.12.2016.

Stabell, Espen Dyrnes. 2015. Løsningsfetisjismen. Klassekampen 2015

Stabell, Espen Dyrnes. 2015. Motivert av misnøye. Le Monde Diplomatique 2015

Stabell, Espen Dyrnes. 2013. Hvis landene ikke fantes. Intervju med Kim Angell. Argument, 2013 (1), p. 20-22.

Stabell, Espen Dyrnes; Vinje, Hilde. 2013. Filosofi i bevegelse. Et intervju med Hallvard Fossheim. Filosofisk supplement.

Stabell, Espen Dyrnes. Bristende logikk. 2012. Filosofisk supplement 2012 (1) s. 44-48.

Stabell, Espen Dyrnes. 2012. Kroppens økologi. Merleau-Ponty, Marx og bevissthetens vilkår i teknologiens tidsalder. Filosofisk supplement 2012 (1) s. 4-11.

Stabell, Espen Dyrnes. 2012. Frigjøringens estetikk. Filosofisk supplement, 2012-3, s. 48-56.

Stabell, Espen Dyrnes. 2012. Autonomi: Realisme eller konstruktivisme? Filosofisk supplement, 2012-2, s. 46-51.

Stabell, Espen Dyrnes. 2012. Filosofiens andre begynnelse. Translation of Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman 1989, s. 36-41.Filosofisk supplement.

Stabell, Espen Dyrnes; Vinje, Hilde. 2012. Filosofi, ensomhet, revolusjon. Translation of G. W. F. Hegel, «Hegel an Zellmann», i Briefe von und an Hegel, bd. 1, Verlag von Felix Meiner, Hamburg. Filosofisk supplement 2012-2, s. 39-41.

Stabell, Espen Dyrnes. 2011. Jacques Rancière og det emansipatoriske teater, eller: Om frigjøring. Filosofisk supplement 2011-3, s. 24-34.

Stabell, Espen Dyrnes. 2011. Filosofisk supplement – til hva? Filosofisk supplement, 2011-4, s. 51-54.

Stabell, Espen Dyrnes. 2011. Idéhistorisk kuriositet eller epokeoverskridende filosofi? Filosofisk supplement 2011-2, s. 38-42.

Stabell, Espen Dyrnes. 2010. Forstandens kamp mot fornuften. Filosofisk supplement 2010 (3) s. 10-18.

Stabell, Espen Dyrnes. 2010. Språk, vold, kapital. Filosofisk supplement 2010 (4) s. 28-34.

Stabell, Espen Dyrnes. 2009. Natur og bevissthet – Kritikk av den dualistiske naturforståelse. Oslo: University of Oslo.

Fullstendig liste over arbeider i Cristin