Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser innbefatter miljøetikk, anvendt filosofi, verditeori og filosofisk metodologi. I mitt postdoktorprosjekt arbeider jeg med etiske problemstillinger knyttet til mineralutvikling på havbunnen (deep sea mining). Blant annet ser jeg på spørsmålet om behovet for mineraler. Finnes det et normativt betydningsfullt behov for mineraler som finnes på havbunnen, for eksempel kobber som kan brukes i «grønn» teknologi? Hva skal til for at et behov er moralsk viktig? Hvilke behov kan samfunnet ha en plikt til å tilfredsstille?

Min forskning inngår i det tverrfaglige prosjektet NTNU Oceans Pilot Programme on Deep Sea Mining. Jeg er også tilknyttet forskningsnettverket Practical Philosophy Group ved Universitetet i Oslo, Research group for APPlied ethics (RAPP) ved NTNU, og HAVANSVAR (NTNU).

Undervisning: Metaetikk (vår 2019); Samtidens filosofi (høst 2017); Miljøfilosofi (vår 2017); Anvendt etikk (vår 2019, høst 2017).

Artikler under publisering

Stabell, Espen Dyrnes. Existence Value, Preference Satisfaction, and the Ethics of Species Extinction. Environmental Ethics.

Stabell, Espen Dyrnes. Hard Environmental Choices: Comparability, Justification, and the Argument from Moral Identity. Environmental Values.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2019) Deep Sea Uncertainty: Studies in Environmental Ethics and Decision-Making. 2019.