Bakgrunn og aktiviteter

 

Faglige interesser

Etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi, filosofihistorie

Undervisning 

Høst 2017:

  • Samtidens filosofi (klimaetikk)
  • Seminar i anvendt etikk

Vår 2017:

  • Miljøfilosofi

Forskning

I min doktoravhandling arbeider jeg med etiske problemstillinger knyttet til risiko, usikkerhet og miljø. Sentralt i avhandlingen står utviklingen av et normativt rammeverk for fordeling av kostnader knyttet til tiltak mot miljøskade, samt en diskusjon av begrepet «ekistensverdi» i forbindelse med risiko for artsutryddelse. Mitt prosjekt inngår i et tverrfaglig prosjekt om gruvedrift på havbunnen (deep sea mining).

Forskningsgrupper: Deep Sea Mining Pilot (NTNU); Practical Philosophy Working Group (UiO)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Andre

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2016) Kritikk på tomgang. Forfatternes klimaaksjon og Morgenbladet [Internett]. 2016-05-13.
  • Stabell, Espen Dyrnes. (2016) Risk and Evaluative Uncertainty. ELSA Norway Conference 2016 ; 2016-04-11 - 2016-04-13.