Bakgrunn og aktiviteter

Mitt primære forskningsområde er miljøetikk. Mer generelt er jeg interessert i verditeori, politisk filosofi, metaetikk og filosofisk metodologi.

Jeg tok doktorgraden i filosofi ved NTNU i 2019. I 2018 var jeg gjesteforsker ved W. Maurice Young Centre for Applied Ethics, University of British Columbia.

Mitt postdoktorprosjekt inngår i det tverrfaglige prosjektet NTNU Oceans Pilot Programme on Deep Sea Mining. Jeg er også tilknyttet forskningsnettverket Practical Philosophy Group ved Universitetet i Oslo, Research group for APPlied ethics (RAPP) ved NTNU, og HAVANSVAR (NTNU).

Undervisning: Metaetikk (vår 2019); Samtidens filosofi (høst 2017); Miljøfilosofi (vår 2017); Anvendt etikk (vår 2019, høst 2017).

Under publisering

Stabell, Espen Dyrnes. Existence Value, Preference Satisfaction, and the Ethics of Species Extinction. Environmental Ethics.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stabell, Espen Dyrnes. (2019) Deep Sea Uncertainty: Studies in Environmental Ethics and Decision-Making. 2019.