Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med forskning og undervisning innen et bredt sett av temaer innen etikk, særlig forskningsetikk, matetikk, klinisk etikk, dyreetikk og empirisk etikk.

Aktuelle forskningsprosjekter og forskergrupper

 • PREMETIKK Det etiske grunnlaget for foreldreavgjørelser ved behandling av ekstremt premature
 • Biobank Norges Etikkråd   
 • HUNT-GENES K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi
 • National training initiative to make better use of biobanks and health registry data
 • HARVEST Better health by harvesting biobanks
 • RESET Research Group on the Ethos of Technology
 • MHEtikk Research Group on Medical Ethics

Noen aktuelle oppnevnelser

 • Leder av Norsk avdeling, UNESCO Chair of Bioethics
 • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), leder av HUNT4 Etikk-komité
 • Medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-MIDT)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Myskja, Bjørn Kåre; Carson, Siri Granum; Ursin, Lars. (2015) Fair, local and environmentally sound? Corporate social responsibility in Norwegian food production. Know your food. Food ethics and innovation.
 • Ursin, Lars. (2015) Er vi forpliktet til å produsere mat i Norge? Om det økologiske og økonomiske grunnlaget for norsk matproduksjon. Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer.
 • Ursin, Lars. (2013) Gnawing doubt: eating animals and the promise of cultured meat. The ethics of consumption. The citizen, the market and the law.
 • Ursin, Lars. (2011) Harm to dead persons. Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.
 • Ursin, Lars Øystein. (2009) Duties and Rights of Biobank Participants: Principled Autonomy, Consent, Voluntariness and Privacy. The Ethics of Research Biobanking.