73597558 97953910
Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus * 153.03.009

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med forskning og undervisning innen et bredt sett av temaer innen etikk, særlig forskningsetikk, matetikk, klinisk etikk, dyreetikk og empirisk etikk.

Aktuelle forskningsprosjekter og forskergrupper

 • PREMETIKK Det etiske grunnlaget for foreldreavgjørelser ved behandling av ekstremt premature
 • Biobank Norges Etikkråd   
 • HUNT-GENES K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi
 • National training initiative to make better use of biobanks and health registry data
 • HARVEST Better health by harvesting biobanks
 • RESET Research Group on the Ethos of Technology

Noen aktuelle oppnevnelser

 • Leder av Norsk avdeling, UNESCO Chair of Bioethics
 • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), leder av HUNT4 Etikk-komité
 • Medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-MIDT)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Myskja, Bjørn Kåre; Carson, Siri Granum; Ursin, Lars. (2015) Fair, local and environmentally sound? Corporate social responsibility in Norwegian food production. Know your food. Food ethics and innovation.
 • Ursin, Lars. (2015) Er vi forpliktet til å produsere mat i Norge? Om det økologiske og økonomiske grunnlaget for norsk matproduksjon. Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer.
 • Ursin, Lars. (2013) Gnawing doubt: eating animals and the promise of cultured meat. The ethics of consumption. The citizen, the market and the law.
 • Ursin, Lars. (2011) Harm to dead persons. Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.
 • Ursin, Lars Øystein. (2009) Duties and Rights of Biobank Participants: Principled Autonomy, Consent, Voluntariness and Privacy. The Ethics of Research Biobanking.
 • Ursin, Lars Øystein; Solberg, Berge. (2009) The Health dugnad: Biobank participation and the solidary pursuit of the common good. The Ethics of Research Biobanking.
 • Ursin, Lars Øystein; Hoeyer, Klaus; Skolbekken, John-Arne. (2008) The informed consenters: governing biobanks in Scandinavia. BIOBANKS Governance in comparative perspective.

Rapport/avhandling

 • Ursin, Lars. (2015) Folkehelselandsbyen 2015. 2015.
 • Ursin, Lars. (2014) Folkehelselandsbyen 2014. 2014.