Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med forskning, formidling og undervisning innen et bredt sett av temaer innen etikk, særlig medisinsk etikk, forskningsetikk, matetikk, klinisk etikk, dyreetikk og empirisk etikk. Les mer på min hjemmeside.

Aktuelle forskningsprosjekter og forskergrupper

 • ETHNA System - Ethics Governance System for RRI in Higher Education, Funding, and Research Centres (EU Horizon 2020)

 • Health, data and the welfare state – debating the data-driven futures in the Nordic Countries

 • Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

 • Bio-engineered palladium nanoparticles (BEDPAN)

 • Era-net Coolwine

 • PREMETIKK Det etiske grunnlaget for foreldreavgjørelser ved behandling av ekstremt premature

 • Biobank Norges Etikkråd   

 • RESET Research Group on the Ethos of Technology

 • MHEtikk Research Group on Medical Ethics

Noen aktuelle oppnevnelser

 • Bioreferansegruppa i Helsedirektoratet
 • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-MIDT)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner