Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med forskning og undervisning innen et bredt sett av temaer innen etikk, særlig forskningsetikk, matetikk, klinisk etikk, dyreetikk og empirisk etikk.

Aktuelle forskningsprosjekter og forskergrupper

 • ETHNA System - Ethics Governance System for RRI in Higher Education, Funding, and Research Centres (EU Horizon 2020)

 • Health, data and the welfare state – debating the data-driven futures in the Nordic Countries

 • Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

 • Bio-engineered palladium nanoparticles (BEDPAN)

 • Era-net Coolwine

 • PREMETIKK Det etiske grunnlaget for foreldreavgjørelser ved behandling av ekstremt premature

 • Biobank Norges Etikkråd   

 • RESET Research Group on the Ethos of Technology

 • MHEtikk Research Group on Medical Ethics

Noen aktuelle oppnevnelser

 • Bioreferansegruppa i Helsedirektoratet
 • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-MIDT)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner