Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi og rettsfilosofi med vekt på demokratiteori, legitimitet, republikanisme, liberal politisk tenknig og mellomstatlige forhold.

Publikasjoner og annen formidling:

Se Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

  • Mikalsen, Kjartan Koch. (2019) Kantian Republicanism in the International Sphere: Equal Sovereignty as a Condition of Global Justice. Kant's Cosmopolitics - Contemporary Issues and Global Debates.

2017

2016

  • Mikalsen, Kjartan Koch. (2016) Kant and Habermas on the Democratic Rule of Law. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun. (2016) Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-840-1.