Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi og rettsfilosofi med vekt på demokratiteori, republikanisme, liberal politisk tenknig og mellomstatlige forhold.

Undervisning:

Examen philosophicum (EXPH0004 og EXPH0005)

Politisk filosofi (spesialemne filosofi)

Undervisningsleder examen philosophicum

Publikasjoner og annen formidling:

Se Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun. (2016) Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-840-1.
  • Carson, Siri Granum; Mikalsen, Kjartan Koch; Wyller, Truls Egil. (2009) Nature and rational agency. Peter Lang Publishing Group. 2009. ISBN 978-3-631-59033-1.

Del av bok/rapport

  • Mikalsen, Kjartan Koch. (2016) Kant and Habermas on the Democratic Rule of Law. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Mikalsen, Kjartan Koch. (2007) Mellom verdensstat og fredsforbund - en rettslig forfatning for verdenssamfunnet?. Habermas. Kritiske lesninger.