Bakgrunn og aktiviteter

Rune Nydal er Førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk, Institutt for Filosofi og Religionsvitenskap, NTNU. Program for anvendt etikk skal stimulere til etikkrefleksjon i undervisnig og forskning ved NTNU. Nydal er en av tre ansatte og hans stilling er innrettet mot naturvitenskaps- og teknologi etikk. Han underviser forskningsetikk og teknologietikk. Nydal har hovedfag i atomfysikk og i filosofi fra Universitetet i Bergen. Hans filosofidoktorgrad fra NTNU diskuterer integrasjon av etikk i store forskningsatsninger gjennom en studie av etablering av mikromatriseteknologien og FUGE satsningen i Norge. I de siste år har han forfulgt denne forskningsinteressen gjennom prosjekter om etabliering av forskningsinfrastruktuer i livsvitenskapene. Han er del av forskergruppen RESET.  Nydal er medlem av den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT), og var medredaktør i Etikk i praksis fram til 2013. 

Forskningsinteresser

Teknologi- og vitenskapsetikk. Forskningsetikk. Integrasjon av etikk i store forskningsprogrammer, ELSA og RRI for livsvitenskapene. 

Forskningsprosjekt

Project member in ethics workpackage of CoolWine (ERA CoBioTeck) 2019-2023  and Bio-engineered palladium nanoparticles (DigitalLife Norway) 2018-2021. 

Prosjektleder. "Crossover 2. Well-constructed knowledge commons." Norwegian Research Council, SAMANSVAR program 2015-2019

Project member. DrugLogic. NTNU Helse, Strategic research area, NTNU 2015-2018

Prosjektleder   ELSA Norway , ELSA nettverksprogram 2013-2018

Tidligere forskningsprosjekt

Project member. Ethos of personalised medicine. ‘Spearhead’ prosjekt at the faculty of humanities. 2014-2017        

Prosjektmedlem  ELSA wp Biotek 2021 Enzymatic modification and upgrading of marine polysaccharides NFR, Biotek 2021, 2013- 2016

Prosjektleder. "Crossover Research. Well constructed systems biology" ELSA program, Norges forskningsråd 2010-2014.      

Prosjektmedlem "Socially robust solar cells" Nanomat program, Norges Forskningsråd 2010-2013

Prosjektmedlem i ISP-FIDE Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural resources. NFR, 2013- 2015

Projectmedlem. “Nanoethos”  ELSA evaluerings project finansiert av ELSA programmet ved NFR, 2009 Se rapport

Prosjektmedlem. “Nanotrust”. ELSA program, Research Council of Norway: “Nanotrust, ethical conditions for a socially robust use of nanobiotechnology in aquaculture”.  Se NFR nyhetsopplsag

Forskningsgruppe

Research group on the ethos of technology. RESET

Medlem av Nasjonal etisk komite for naturvitenskap og teknologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nydal, Rune. (2009) Coproduction as a normative posture. Studied in the context of genomics. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-18349-8.
  • Kuhn, Thomas S.; Nydal, Rune. (2007) Vitenskapelige revolusjoners struktur. 2007. ISBN 9788252567052.
  • Nydal, Rune; Solberg, Berge. (2006) Juks, uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 978-82-519-2140-4.
  • Nydal, Rune; Solberg, Berge. (2006) Juks,uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2140-6.
  • Nydal, Rune. (2002) I vitenskapens tid : introduksjon til vitenskapsfilosofi etter Thomas Kuhn. Spartacus. 2002. ISBN 82-430-0202-2.

Del av bok/rapport