Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Skjerve, Kjetil Mangset. (2013) Lovformåls betydning for den språklige tolkingen av lovtekster. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.
  • Skjerve, Kjetil Mangset. (2010) Ronald Dworkin - rett og rettferdighet. Moderne politisk teori.

Rapport/avhandling