Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for forskning, Det humanistiske fakultet 2017-2021
Leder for PhD-programmet i historie og kulturfag 2014-2017
Professor i etikk og politisk filosofi

 

 

Forskningsinteresser

 Bioetikk, teknologietikk, kantiansk og aristotelisk etikk, politisk filosofi, estetikk

Forskningsprosjekt

Prosjektleder "NANOTRUST – expertise and ethical conditions for a socially robust introduction of nanobiotechnology in aquaculture" Norges forskningsråd, NANOMAT 2007 – 2011.

Prosjektleder "NANOETHOS - Novel challenges for ELSA studies" Norges forskningsråd, ELSA 2009-10.

"In genes we trust? Biobanks, commercialisation and everyday life" Prosjektleder Berge Solberg. Norges forskningsråd, ELSA, 2009 – 2012.

"Crossover research. Well constructed systems biology" Prosjektleder Rune Nydal. Norges forskningsråd, ELSA, 2010-2013.

"Socially robust solar cells" Prosjektleder Turid Worren Reenaas. Norges forskningsråd, NANOMAT, 2011-2014.

"Eco-values as product quality attributes in manufacturing of agricultural food ingredients" Prosjektleder Nina Marianne Iversen. Norges forskningsråd, Matprogrammet, 2011-2015.

"Enzymatic modification and upgrading of marine polysaccharides - MARPOL" Prosjektleder Gudmund Skjåk-Bræk. Norges forskningsråd, BIOTEK2021, 2013-2016.

Prosjektleder "Research on the Ethos of Technology: The Case of Personalized Medicine" Det humanistiske fakultet, NTNU, 2014 - 2017

"Development of a plant biotechnology platform for low cost production of industrial enzymes to boost biorefinery of lignocellulose biomass - BIOBOOST" Prosjektleder Jihong Liu Clarke Norges forskningsråd, ENERGIX, 2015 - 2018

Prosjektleder "Biobank research in the age of genomics. From public health to personalized medicine" Norges forskningsråd, SAMKUL, 2015-2016

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil; Myskja, Bjørn Kåre; Iversen, Tor-Henning. (2015) Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1844-8.
 • Carson, Siri Granum; Knowles, Jonathan; Myskja, Bjørn Kåre. (2011) Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH. 2011. ISBN 978-3-89785-764-3.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2002) The sublime in Kant and Beckett. Aesthetic judgement, ethics and literature. Walter de Gruyter. 2002. ISBN 3-11-017126-0. Kantstudien Ergänzungshefte (140).

Del av bok/rapport

 • Myskja, Bjørn Kåre. (2016) Kant on the right to renounce rights. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2016) Naturalness and benefits in the debate on genetic modification. Food Futures. Ethics, Science & Culture.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Gjerris, Mickey. (2016) May we eat our fellow creatures? Virtues and animal ethics. Food Futures. Ethics, Science & Culture.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2015) Etisk forbruk - mat, tillit, nærhet og rettferdighet. Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Carson, Siri Granum; Ursin, Lars. (2015) Fair, local and environmentally sound? Corporate social responsibility in Norwegian food production. Know your food. Food ethics and innovation.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Schouten, Henk J.; Gjerris, Mickey. (2015) Ethical distinctions between different kinds of plant breeding. Know your food. Food ethics and innovation.
 • Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre. (2014) From Protection to Restoration: A Matter of Responsible Precaution. The Ethics of Animal Re-creation and Modification. Reviving, Rewilding, Restoring.
 • Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre. (2013) Nanotechnology in Agriculture. Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2013) Norwegian Salmon Farming: Regulating the Use of an Iconic Species. Fishing and Farming Iconic Species. Cod and Salmon and Social Issues in Genomic Science.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2013) The moral status of animals: a relational account. The ethics of consumption. The citizen, the market and the law.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne I.. (2012) Changing an iconic species by biotechnology: the case of Norwegian salmon. Climate change and sustainable development. Ethical perspectives on land use and food production.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2012) Conflicting food production values: global free market or local production?. Climate change and sustainable development. Ethical perspectives on land use and food production.
 • Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre. (2011) Introduction. Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2011) Trust, Lies and Virtuality. Trust and Virtual Worlds. Contemporary Perspectives.
 • Myskja, Bjørn Kåre. (2010) Nanotechnology and trust in aquaculture. Global food security: ethical and legal challenges.
 • Nydal, Rune; Myskja, Bjørn Kåre. (2010) Big Science. Encyclopedia of Nanoscience and Society.
 • Steinsbekk, Kristin Solum; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre. (2009) From idealism to realism: Commercial ventures in publicly funded biobanks. New Challenges for Biobanks: Ethics, Law and Governance.