Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for forskning, Det humanistiske fakultet 2017-2021
Professor i etikk og politisk filosofi

 

 

Forskningsinteresser

 Bioetikk, teknologietikk, kantiansk og aristotelisk etikk, politisk filosofi, estetikk

Forskningsprosjekt

Active research partner on "The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)" funded by the Norwegian research Council, 2019-2024.

Project leader for "Genome editing – a game-changer in salmon farming: Conditions for social and  moral acceptance - CRISPRsalmon" funded by the Norwegian Research Council, 2019-2022: https://www.ntnu.edu/crispr-salmon

Active research partner on "Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products - OXYMOD" funded by the research Council of Norway 2017-2022.

Active research partner on "Development of a plant biotechnology platform for low cost production of industrial enzymes to boost biorefinery of lignocellulose biomass - BIOBOOST" Funded by the Research Council of Norway, 2015 - 2019

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil; Myskja, Bjørn Kåre; Iversen, Tor-Henning. (2015) Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1844-8.
  • Carson, Siri Granum; Knowles, Jonathan; Myskja, Bjørn Kåre. (2011) Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH. 2011. ISBN 978-3-89785-764-3.
  • Myskja, Bjørn Kåre. (2002) The sublime in Kant and Beckett. Aesthetic judgement, ethics and literature. Walter de Gruyter. 2002. ISBN 3-11-017126-0. Kantstudien Ergänzungshefte (140).

Del av bok/rapport

  • Nydal, Rune; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre. (2019) Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse. Interessekonflikter i forskning.
  • Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre. (2018) Tracing trust - on tracking technologies and consumer trust in food production. Professionals in Food Chains.
  • Myhr, Anne I; Myskja, Bjørn Kåre. (2018) Gene edited organisms should be assessed for sustainability, ethics and societal impacts. Professionals in Food Chains.
  • Trøite, Matilde Fordelsen; Myskja, Bjørn Kåre. (2018) Legal protection of animal intrinsic value – mere words?. Professionals in Food Chains.
  • Myskja, Bjørn Kåre. (2016) Kant on the right to renounce rights. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Myskja, Bjørn Kåre. (2016) Naturalness and benefits in the debate on genetic modification. Food Futures. Ethics, Science & Culture.
  • Myskja, Bjørn Kåre; Gjerris, Mickey. (2016) May we eat our fellow creatures? Virtues and animal ethics. Food Futures. Ethics, Science & Culture.