Marin byggteknikk

Forskningsgruppen

Marin byggteknikk


Faggruppen marin byggteknikk har tre hovedområder: Arktisk offshore og kystteknologi, Offshore vindteknologi og kystteknologi. Hvordan påvirker fysiske omgivelser som is, vind, havstrømmer og bølger marine installasjoner?

Les mer om faggruppens forskning

person-portlet

Faggruppeleder

Knut Vilhelm Høyland
Professor og studieprogramleder Cold Climate Engineering N5T
knut.hoyland@ntnu.no
73594632