Forskningsgruppen

Marin byggteknikk


Faggruppen marin byggteknikk har tre hovedområder: Arktisk offshore og kystteknologi, Offshore vindteknologi og kystteknologi. Hvordan påvirker fysiske omgivelser som is, vind, havstrømmer og bølger marine installasjoner?

Les mer om faggruppens forskning