Marin byggteknikk

Forskningsgruppen

Marin byggteknikk

Faggruppen marin byggteknikk har tre hovedområder: Arktisk offshore og kystteknologi, Offshore vindteknologi og kystteknologi. Hvordan påvirker fysiske omgivelser som is, vind, havstrømmer og bølger marine installasjoner?

Les mer om faggruppens forskning

person-portlet

Faggruppeleder

Hans Bihs
Associate Professor
hans.bihs@ntnu.no
90581674