laboratorier header

Foto: to studenter i lab. Tekst på foto: Laboratorier"

Laboratorier og infrastruktur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorier og infrastruktur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk


Denne siden er under arbeid, og er ikke komplett per januar 2017

Les mer om forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorier og infrastruktur etter faggruppe

 

Bygg- og anleggsteknikk

ByggingeniørVeg, transport, jernbane og geomatikk

Geoteknikk

Marin byggteknikk

Vann- og avløpsteknikk

Vassdragsteknikk