laboratorier header

Foto: to studenter i lab. Tekst på foto: Laboratorier"

Laboratorier og infrastruktur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorier og infrastruktur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk


Denne siden er under arbeid, og er ikke komplett per i dag.

Les mer om forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorier og infrastruktur etter faggruppe

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Byggingeniør veg, transport, jernbane og geomatikk
 • Geoteknikk
 • Marin byggteknikk
 • Vann- og avløpsteknikk
 • vassdragsteknikk
 • Fellesverksted
 • Fatigue and durability
 • Fourier Transform InfraRed spectometer
 • Humidity lan
 • Hot Box
 • Snow an deicer lab
 • Pavement technology lab
 • Geotechnical engineering labs
 • Wind stress testing
 • Voll testing station
 • Hydraulic Research Hall
 • Hydrological field stations
 • Water analysis lab
 • Water treatment labs