laboratorier header

Foto: to studenter i lab. Tekst på foto: Laboratorier"

Laboratorier og infrastruktur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorier og infrastruktur ved IBM

Laboratoriefasilitetene utgjør en viktig del av infrastrukturen ved institutt for bygg og miljøteknikk. Forskning og undervisning på instituttets mange fagfelt krever ulike laboratorier for undervisning/studentarbeider, tester, forsøk og analyse av vidt forskjellige materialer, teknikker og metoder.

Studenter, Ph.D-kandidater og vitenskapelige ansatte på instituttet har derfor tilgang til en rekke godt utstyrte laboratorier. Vi utfører også oppdrag for andre institutt og eksterne kunder. Noen av våre laboratorier er organisert og drevet sammen med SINTEF. 

Laboratorer ved IBM:


Avløpsvannlaboratoriet

Drikkevannslaboratoriet

Feltstasjoner

Simsalabim

Snølaboratoriet