laboratorier header

Foto: to studenter i lab. Tekst på foto: Laboratorier"

Laboratorier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratorier ved Instittutt for bygg- og miljøteknikk

Laboratoriene våre brukes til forsøk, forelesninger, praktiske studentprosjekter, testøkter, eksperimenter og omfattende analyser.

Med utstyr for å utforske ulike materialer, teknikker og metoder, sikrer vi at du får den praktiske erfaringen som er essensiell for ditt fagfelt. 

Enten du er en bachelorstudent, tar doktorgrad, eller er en av våre forskere vil du ha tilgang til disse godt utstyrte laboratoriene. Og vi deler gjerne på fasilitetene; vi tar stolt imot oppgaver for andre institutter, kunder og samarbeidspartnere. Noen av laboratoriene drives i samarbeid med SINTEF. 

Vi har også spennende feltstasjoner der du får testet prosjekter ute i praksis.

Velkommen til laboratoriene våre: 

Laboratorier
AnalyseLab
AsfaltLab
AvløpsvannLab
BindemiddelLab
ByggtekniskLab
DekomposisjonsLab
DrikkevannLab
Elektroverksted
Feltstasjoner
ForskningsLab
IsLab
Mekanisk verksted
Nordig AI Lab (Geomatikk og Trondheim Kommune)
SimsalaBim BIM Lab
SnøLab
StudentLab
VassdragsLab

 

person-portlet

Laboratorieleder

Are Wendelborg Brandt
Laboratorieleder
are.w.brandt@ntnu.no
+4793034329