Vassdragsteknikk

Faggruppe

Vassdragsteknikk


Et hovedmål for faggruppen er å medvirke til en mest mulig miljøvennlig produksjon av vannkraft. Vi vil også bidra til at kraftverk, dammer og andre anlegg i og ved vassdrag blir sikret mot skader fra flom, ras og erosjon.

Les mer om forskningen vår her

 


Ansattliste

person-portlet

Faggruppeleder

Oddbjørn Bruland
Professor og Studieprogramleder "Hydropower Development" Programmet
oddbjorn.bruland@ntnu.no
73594755
47607202