Bakgrunn og aktiviteter

Erfaren ledende konstruksjonsingeniør med demonstrert erfaring fra industri og forvaltning innen design av havromskonstruksjoner og innen brukonstruksjon. Det vises til erfaring med utvikling av programmet Fastrudl, analyse og design av en rekke jackets samt flytere og skip. Har også demonstrert og hatt ledende roller innen forskning og utvikling innen temaene testing og utvikling av rekkverk i komiteen CME Europe, samt bruk av brutypen nettverksbuen blant annet. Virksomhetsutvikling og ledelse har vært sentralt.

Noen sentrale aktiviteter på NTNU:

1. "Structural Health monitoring" (SHM). Bruk av elektromagnetiske målemetoder for tilstandsevaluering av konstruksjoner. Dette er verktøy som kan bidra levetidsforlengelse av eksisterende konstruksjoner igjennom sanntids overvåking av tilstanden for disse konstruksjonene. FEMM er en patentert målemetode som leveres av firmaet Ferrx AS. Ulike forslag til masteroppgaver er i gitt i NTNU Bridge Utlysninger | Bridge NTNU.

3. Det er ulike ideer som er under utvikling og som har vært det siden 2015 blant annet igjennom de ca. 150 studentgruppeoppgavene som er gjenomført. Mange av oppgavene har vært gjennomført i samarbeid med store og små bedrifter.

2. Igjennom veiledning av 140 studentgrupper har det blitt gjennomført over 1000 SPGR målinger og det er laget 140 prosessrapporter. Dette er erfaringer og underlag for videre arbeid på dette med å skjønne hva som skjer i små studentteam og gruppearbeid. Sentralt i dette er problembasert læring (PBL).

Andre fag jeg har hatt et ansvar i:

TKJE3008 - Introduksjon til olje- og gassindustrien (vibrasjon og støyproblematikk)
TBYG 3019 Statikk og Betong 2 (betongdelen)
TKT4920 Prosjektering av konstruksjoner
TKT4520 Prosjektering av konstruksjoner, fordypningsprosjekt
TBYG3021 Ingeniørfaglig systemtenkning
TBYG3018 Design of Ocean Space Structures

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre