Raed Lubbad

Førsteamanuensis Institutt for bygg- og miljøteknikk
73594583
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-070

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lu, Wenjun; Lubbad, Raed; Løset, Sveinung; Skjetne, Roger. (2016) Parallel Channel Tests during Ice Management Operations in the Arctic Ocean. Arctic Technology Conference 2016 (Proceedings).