Studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Foto: to studenter jobber i lab. Tekst på foto er overskrift: Studier.

Informasjon for studenter

Informasjon for studenter

Bachelor- og masterstudier

- Vil du studere fag med fokus på bærekraft og digitalisering. - Bidra til å gjøre en forskjell i det grønne skiftet og få en trygg jobb? Næringslivet har behov for kompetansen din. 

Hjelp til å velge? Kontakt vår studieveileder


5-årige masterprogrammer

3-årig bachelorprogram

2-årige masterprogrammer

Etter- og videreutdanning

Ph.d- studier

Ph.d-studier skiller seg fra andre typer studier. Her kan du lese mer om hvordan du kan ta en Ph.d-grad hos Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Doktorgradsstudier ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Fortsatt litt usikker? Kontakt vår studieveileder

Studievalg - Brosjyre

Studievalg - Brosjyre

Brosjyre Studievalg