Studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Foto: to studenter jobber i lab. Tekst på foto er overskrift: Studier.