Bakgrunn og aktiviteter

Stikkord

  • Arktisk teknologi
  • Is/isberg/ismekanikk
  • Offshore konstruksjoner
  • Marin konstruksjonsteknikk

Undervisning

Relaterte lenker

Utvalgte bøker/Compendia:

 Løset, S. and E. Tesaker (1994) (editors): Proceedings of the 12th International Symposium on Ice (IAHR), Trondheim, 23-26 Aug. 1994, Vols. 1-3, 1126 p.

Arntsen, Ø., S. Løset and T. A. McClimans (1998): Naturlaster/miljø VK. NTNU, Department of Structural Engineering, Trondheim, 275 p.

Gudmestad, O. T. and S. Løset (1998): Arctic Offshore Engineering. NTNU, Department of Structural Engineering, Trondheim, 225 p.

Løset, S., K. Shkhinek and K. V. Høyland (1998): Ice Physics and Mechanics. NTNU, Department of Structural Engineering, Trondheim, 125 p.

Gudmestad, O. T., A. B. Zolotukhin, A. I. Ermakov, R. A. Jakobsen, I. T. Michtenko, V. A. Vovk, S. Løset and K. Shkhinek (1998): Basics of Offshore Petroleum Engineering and Development of Marine Facilities - With Emphasis on the Arctic Offshore. Stavanger, Moscow, St. Petersburg, Trondheim, December 1998, 492 p.

Gudmestad, O. T., A. B. Zolotukhin, A. I. Ermakov, R. A. Jakobsen, I. T. Michtenko, V. A. Vovk, S. Løset and K. Shkhinek (1998): Basics of Offshore Petroleum Engineering and Development of Marine Facilities - With Emphasis on the Arctic Offshore. Stavanger, Moscow, St. Petersburg, Trondheim, December 1998, 492 p. (Russian translation)

Løset, S., K. Shkhinek and E. Chasovskih (1998): Ice Loads on Offshore Structures. NTNU, Department of Structural Engineering, Trondheim, (in preparation).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner