Bakgrunn og aktiviteter

Stikkord

  • Isfysikk og mekanikk
  • Arktisk teknologi
  • Islaster på offshore og kystkonstruksjoner
  •  Sjøisdynamikk og rheologi
  • Statistikk på sjøis og isfjell, Barentshavet
  • Olje og gassterminaler i kalde farvann
  • Kaldklimateknologi

Undervisning

Relaterte lenker

Utvalgte bøker/Compendia:

 Løset, S. and E. Tesaker (1994) (editors): Proceedings of the 12th International Symposium on Ice (IAHR), Trondheim, 23-26 Aug. 1994, Vols. 1-3, 1126 p.

Gudmestad, O. T., A. B. Zolotukhin, A. I. Ermakov, R. A. Jakobsen, I. T. Michtenko, V. A. Vovk, S. Løset and K. Shkhinek (1998): Basics of Offshore Petroleum Engineering and Development of Marine Facilities - With Emphasis on the Arctic Offshore. Stavanger, Moscow, St. Petersburg, Trondheim, December 1998, 492 p.

Gudmestad, O. T., A. B. Zolotukhin, A. I. Ermakov, R. A. Jakobsen, I. T. Michtenko, V. A. Vovk, S. Løset and K. Shkhinek (1998): Basics of Offshore Petroleum Engineering and Development of Marine Facilities - With Emphasis on the Arctic Offshore. Stavanger, Moscow, St. Petersburg, Trondheim, December 1998, 492 p. (Russian translation).

Løset, S., K. Shkhinek and K. V. Høyland (1998): Ice Physics and Mechanics. NTNU, Department of Structural Engineering, Trondheim, 125 p.

Hjorth-Hansen, E., I. Holand, S. Løset and H. Norem (Eds.) (2000): Snow Engineering - Recent Advances & Developments. Balkema, Rotterdam, 456 p.

Løset, S., B. Bonnemaire and M. Bjerkås (Eds.) (2003): Proceedings of the 17th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (POAC), Trondheim, June 16-19, 2003, Vol. 1&2, 872 p.

Løset, S., K. Shkhinek, O. T. Gudmestad and K. Høyland (2006): Actions from Ice on Arctic Offshore and Coastal Structures. Trondheim, St. Petersburg, Moscow, Krasnodar, Publisher “LAN”, ISBN 5-8114-0703-3, 271 p.

Gudmestad, O.T., S. Løset, A. Alhimenko, K. Shkhinek, A. Tørum and A. Jensen (2007): Engineering Aspects Related to Arctic Offshore Developments. Trondheim, St. Petersburg, Stavanger, 280 p.

Løset, S., K. Shkhinek, O. T. Gudmestad and K. Høyland (2010): Actions from Ice on Arctic Offshore and Coastal Structures. Trondheim, St. Petersburg, Moscow, Krasnodar, Publisher “LAN”, ISBN 978-5-8114-1089-7, 271 p. (in Russian).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner