Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lubbad, Raed; Løset, Sveinung; Lu, Wenjun; Tsarau, Andrei; van den Berg, Marnix. (2018) Simulator for Arctic Marine Structures (SAMS). ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 8: Polar and Arctic Sciences and Technology; Petroleum Technology.