Knut Vilhelm Høyland

Professor Institutt for bygg- og miljøteknikk
73594632
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-074

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner