Marin byggteknikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Marin byggteknikk

Båt på islagt hav

Hva er Marin Byggteknikk

Marin byggteknikk er rettet mot bærekraftig planlegging, utvikling,beregning, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen, i havner og i Arktis.

Kunnskap om det marin fysiske miljø er grunnleggende for aktiviteter langs kysten, og må vurderes for spesifikt for hvert område. Den norske kysten representerer spesielle utfordringer på grunn av grov og ujevn bunntopografi. SINTEF Kyst og hav-laboratorium er en viktig partner i både utdanning og forskning. I tillegg har vi våre egne laboratoriefasiliteter integrert med SINTEF.

Faggruppen marin byggteknikk spesialiserer seg innen tre hovedområder:

  1. Arktisk offshore og kystteknologi
  2. Offshore vindteknologi
  3. Kystteknologi

Vi ser nærmere på hvordam fysiske omgivelser som is, vind, havstrømmer og bølger påvirker marine installasjoner.

 

Prosjekter

Prosjekter

In search of the perfect ice video

 

Samcot banner

Foto. Forsker ser utover islagt hav. Samcots logo på bildet.


Mosideo banner

Banner mosideo


 

Reef3d banner

Banner Reef 3D


 

Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Raed Khalil Lubbad
Professor
raed.lubbad@ntnu.no
73594583