Institutt for bygg- og miljøteknikk

Marin byggteknikk

Hva er Marin byggteknikk?


Bærekraftig utvikling og bruk av kystsonen er svært avhengig av tilgjengelig og tilstrekkelig infrastruktur som instituttet dekker et bredt spekter av: Bygg og forvaltning, transport, geoteknikk, GIS og marin byggteknikk.

Kunnskap om det marin fysiske miljø er grunnleggende for aktiviteter langs kysten, og må vurderes for hvert sted. Den norske kysten representerer spesielle utfordringer på grunn av grov og ujevn bunntopografi. SINTEF Kyst og hav-laboratorium er en viktig partner i både utdanning og forskning. I tillegg har vi våre egne laboratoriefasiliteter integrert med SINTEF.

Faggruppen marin byggteknikk har tre hovedområder: Arktisk offshore og kystteknologi, Offshore vindteknologi og kystteknologi. Hvordan påvirker fysiske omgivelser som is, vind, havstrømmer og bølger marine installasjoner?

 

Prosjekter


Offshore wind

Coastal technology 

Arctic Technology

AWESOME
Abyss
IRP wind
NOWITECH

REEF3D

SFI SAMCoT

MOSIDEO


Prosjekter ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

 

 

Foto. Forsker ser utover islagt hav. Samcots logo på bildet.