Marin byggteknikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Marin byggteknikk

Båt på islagt hav

Tekst om MB

Hva er Marin byggteknikk?


Bærekraftig utvikling og bruk av kystsonen er svært avhengig av tilgjengelig og tilstrekkelig infrastruktur som instituttet dekker et bredt spekter av: Bygg og forvaltning, transport, geoteknikk, GIS og marin byggteknikk.

Kunnskap om det marin fysiske miljø er grunnleggende for aktiviteter langs kysten, og må vurderes for hvert sted. Den norske kysten representerer spesielle utfordringer på grunn av grov og ujevn bunntopografi. SINTEF Kyst og hav-laboratorium er en viktig partner i både utdanning og forskning. I tillegg har vi våre egne laboratoriefasiliteter integrert med SINTEF.

Faggruppen marin byggteknikk har tre hovedområder: Arktisk offshore og kystteknologi, Offshore vindteknologi og kystteknologi. Hvordan påvirker fysiske omgivelser som is, vind, havstrømmer og bølger marine installasjoner?

 

Prosjekter

Prosjekter

In search of the perfect ice video

 

Samcot banner

Foto. Forsker ser utover islagt hav. Samcots logo på bildet.


Mosideo banner

Banner mosideo


 

Reef3d banner

Banner Reef 3D


 

Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Hans Bihs
Professor
hans.bihs@ntnu.no
90581674