Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk


 

Bilde landingsside forskning

To kvinnelige forskere studerer asfaltprøve i lab. Foto

Forskning

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø innen bygg- og miljøteknikk


De store globale utfordringene knyttet til energi, bygg og effektiv transport gjør at vi kan bidra aktivt til det grønne skiftet.

Gjennom grunnforskning og anvendt forskning, i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, utvikler vi kunnskap og teknologi. Vi forsker på nye metoder og løsninger som gjør bygg- og anleggsbransjen mer klimavennlig og effektiv. Sammen med næringslivet og sentrale aktører i offentlig sektor deltar vi i store forskningsprosjekter som driver bransjen fremover, nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon:

Bygningsteknologi

Veg, jernbane og transport mini

laboratorier mini

geoteknikk mini

Marin byggteknikk

Vann- og avløpsteknikk

vassdragstekn mini

Geomatikk

PhD

PhD

Ph.d-studier i bygg- og miljøteknikk


To Phd-studenter med teksten "Ta en PhD hos oss" Foto.


Et PhD-studie tar deg videre. Har du vurdert en PhD-grad?

Ph.d-studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk skjer i våre forskningsgrupper. PhD-programmet kombinerer akademisk utvikling og teori med å lære forskningsmetode og få praktiske erfaringer i våre laboratorier.

Universitetet blir tradisjonelt ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen offentlig og privat næringsliv.

Kontakt oss for å diskutere muligheter