Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk


 

Foto. To kvinnelige forskere studerer asfaltprøve i lab.

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø for teknologi og kunnskap innen bygg, anlegg og transport.


Gjennom grunnforskning og anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor bidrar vi til å utvikle kunnskap og teknologi for å møte morgendagens utfordringer.

Forskningsaktiviteten er spredt over sju tematiske forskningsgrupper.  Instituttets publikasjoner i 2015 og 2016 er delt på de tidligere enhetene. BAT 2016 IVM 2016 Publikasjoner for den enkelte ansatte på instituttet finner du på de ansattes egne sider eller søk i Cristin. Her finner du en oversikt over doktoravhandlinger fra instituttet.

Mesteparten av forskningen vår skjer organisert i forskningsprosjekter. Her finner du en oversiktsside for våre forskningsprosjekter.

Doktoravhandlinger og masteravhandlinger finner du i NTNUs digitale vitenskapelige arkiv NTNU Open
 

Ph.d-studier i bygg- og miljøteknikk


Foto. To Phd-studenter med teksten "Ta en PhD hos oss"

Et Ph.d-studie tar deg lengre og dypere. Har du vurdert en Ph.d-grad hos oss?

 

Ph.d-studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk skjer i våre forskningsgrupper. Ph.d-programmet kombinerer akademisk utvikling og teori med å lære forskningsmetode og få praktiske erfaringer i våre laboratorier.

Akademia blir tradisjonelt ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen offentlig og privat næringsliv.