Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk


 

Bilde landingsside forskning

To kvinnelige forskere studerer asfaltprøve i lab. Foto

Forskning

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø innen bygg- og miljøteknikk.


Store globale utfordringer knyttet til energi, bygg og effektiv transport, betyr spennende muligheter for å kunne gjøre en forskjell og ta en aktiv del i det grønne skiftet.

Gjennom grunnforskning og anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor vil vi bidra til å utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidens utfordringer.

Vi forsker blant annet på nye metoder og løsninger som vil gjøre bygg- og anleggsbransjen mer klimavennlig og effektiv. Sammen med næringslivet og sentrale aktører i offentlig sektor deltar vi i større forskningsprosjekter som bringer bransjen fremover.

Mer informasjon: 

Kontakt oss for å diskutere muligheter

Bygningsteknologi

Veg, jernbane og transport mini

laboratorier mini

geoteknikk mini

Marin byggteknikk

Vann- og avløpsteknikk

vassdragstekn mini

Geomatikk

PhD

PhD

Ph.d-studier i bygg- og miljøteknikk


To Phd-studenter med teksten "Ta en PhD hos oss" Foto.


Et PhD-studie tar deg videre. Har du vurdert en PhD-grad?

Ph.d-studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk skjer i våre forskningsgrupper. PhD-programmet kombinerer akademisk utvikling og teori med å lære forskningsmetode og få praktiske erfaringer i våre laboratorier.

Universitetet blir tradisjonelt ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen offentlig og privat næringsliv.

Kontakt oss for å diskutere muligheter