Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Forskning ved Institutt for bygg- og miljøteknikk


 

Bilde landingsside forskning

To kvinnelige forskere studerer asfaltprøve i lab. Foto

forskning

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø for teknologi og kunnskap innen bygg, anlegg og transport.


Gjennom grunnforskning og anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor bidrar vi til å utvikle kunnskap og teknologi for å møte morgendagens utfordringer.

Forskningsaktiviteten er spredt over sju tematiske forskningsgrupper. Her er instituttets publikasjoner fra 2018 og 2019. Publikasjoner for den enkelte ansatte på instituttet finner du på de ansattes egne sider eller søk i Cristin. Her finner du en oversikt over doktoravhandlinger fra instituttet.

Mesteparten av forskningen vår skjer organisert i forskningsprosjekter. Her finner du en oversiktsside for våre forskningsprosjekter.

Doktoravhandlinger og masteravhandlinger finner du i NTNUs digitale vitenskapelige arkiv NTNU Open
 

Bygningsteknologi

vassdragstekn mini

Marin byggteknikk

Vann- og avløpsteknikk

veg transport geomatikk mini

byggingeniør

geoteknikk mini

laboratorier mini

Ph.d, studie

Ph.d-studier i bygg- og miljøteknikk


To Phd-studenter med teksten "Ta en PhD hos oss" Foto.


Et Ph.d-studie tar deg lengre og dypere. Har du vurdert en Ph.d-grad hos oss?

 

Ph.d-studier ved Institutt for bygg- og miljøteknikk skjer i våre forskningsgrupper. Ph.d-programmet kombinerer akademisk utvikling og teori med å lære forskningsmetode og få praktiske erfaringer i våre laboratorier.

Akademia blir tradisjonelt ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen offentlig og privat næringsliv.