Studier ved Institutt for design

 


Studieprogram i Trondheim

Følgende studieprogram har studiested i Trondheim.

Studieprogram i Gjøvik

Følgende studieprogram har studiested i Gjøvik.

I tillegg tilbyr instituttet et doktorgradsprogram (Ph.D.) i industriell design på tvers av avdelingene. Doktorgradsstudenter har kontorplass der det er mest hensiktsmessig og relevant med tanke på veiledning og fagmiljø.

Studentprosjekter

Mange av kursene som er gitt ved instituttet for design inkluderer prosjektarbeid. For å gi et inntrykk av hva elevene gjør og lærer i løpet av kursene, blir noen prosjekter presentert. 


Linjeforeningene

Linjeforeningen for design i Trondheim heter Leonardo. Den er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket både kunst, estetikk og teknikk, og dermed er idealet for en master i teknologi i industriell design.

Linjeforeningen for design i Gjøvik heter Darling.

Linjeforeningene arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag. 

åpent emne for master studenter ved NTNU

Design Thinking

Design Thinking, TPD4142, er et åpent emne or alle studenter på masternivå. Emnet er tenkt som et ikke-teknologisk emne som kan velges som komplementært emne i 7. eller 9. semester for studenter utenfor Industriell design. Emnet gir en forskningsorientert utsikt mot designtanking, og introduserer studentene til grunnleggende designforskning og refleksjon, samt et bredt spekter av designrelaterte temaer.