Studier ved Institutt for design

Studier ved Institutt for design

 


Studieprogram

Studieprogram i Trondheim

Følgende studieprogram har studiested i Trondheim.

Studieprogram i Gjøvik

Følgende studieprogram har studiested i Gjøvik.

Doktorgradsprogram

  • Doktorgradsprogram (ph.d.) i design tilbys på tvers av avdelingene. Doktorgradsstudenter har kontorplass der det er mest hensiktsmessig og relevant med tanke på veiledning og fagmiljø.

Studentprosjekter

Studentprosjekter

Mange av kursene som er gitt ved instituttet for design inkluderer prosjektarbeid. For å gi et inntrykk av hva elevene gjør og lærer i løpet av kursene, blir noen prosjekter presentert. 


Design Thinking - åpent emne for masterstudenter

Design Thinking - åpent emne for masterstudenter


Design Thinking - åpent emne for masterstudenter

Om emnet DESIGN THINKING TPD4142

Studentene blir introdusert for design og grunnleggende forskning innen design. Her vil man også bli utfordret på refleksjon rundt tema som kultur, samfunn, teknologi, økonomi og politikk med utgangspunkt i design fra et menneske-sentrert perspektiv.
Emnet har en menneskeorientert tilnæming til utviklingen av innovative produkter og tjenester. Vi benytter praksisorientert metode og -verktøy for å løse kontekst-spesifikke problemer i løpet av kurset.

  • Prosjektbasert 
  • Gruppearbeid
  • Workshopper
  • Samarbeid med veletablerte designbyrå
  • Forelesere fra ulike designbyrå

Designprosjektene kan ha produkt, tjeneste eller strategi som tema. De kan være praksis- eller forskningsbaserte eller inneha elementer av begge.

Kontekst for prosjektet: Hvordan yte bedre menneske-orienterte teknologiske og sosiale designløsninger?

Emnet er tenkt som ikke-teknologisk, og kan velges som komplementær-emne i 7. eller 9. semester for studenter utenfor industriell design. 

Linjeforeningene

Linjeforeningene

Linjeforeningen for design i Trondheim heter Leonardo. Den er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket både kunst, estetikk og teknikk, og dermed er idealet for en master i teknologi i industriell design.

Linjeforeningen for design i Gjøvik heter Darling.

Linjeforeningene arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag.