Studier ved Institutt for design

Studier ved Institutt for design

Studenter jobber med designprosjekt
Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for design tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå samt etter- og videreutdanning.

Studieprogrammene har undervisning i henholdsvis Trondheim og Gjøvik.

Bachelorstudier

Masterstudier

Doktorgradsstudier

Etter- og videreutdanning

Emner:

Tjenestedesign for arbeidslivet (PD6009)
AI+ Design Thinking (PD6010)
Tjenester for alle (PD6011)
Strategic design and scenario building (PD6014)

Erfaringsbasert masterprogram:

Teknologiledelse og digital omstilling (heldigitalt)