Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

  • løpende saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning av doktorgradsavtaler
  • veilede stipendiater med prosedyrestøtte
  • planlegge midtveisevaluering og disputas i samarbeid med institutt
  • oppfølging og produksjon av vitnemål
  • organisere fellesmøter for stipendiater og veilederseminarer
  • sekretær for Ph.d.-råd
  • evaluering og planlegging av Ph.d-program
  • lederstøtte med analyser og rapporter
  • kvalitetssikringsarbeid
  • bistå med design av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) ved fakultetet