Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsarbeid

Jeg har startet på en doktorgrad der jeg skal utforske muligheter og utfordringer med bransjerelatert samarbeid og læringskonsepter innen designfag. Spørsmål som jeg skal befatte meg med underveis er:  

 • What methods, tool and results exists involving industry/PS in different fields of collaborative work within an educational context?
 • How do design academics and industry partners value those cooperative relations within education, and how do they invest in and value those relations? 
 • What organizational and cultural change will have an effect to increase the success of such a collaboration? 
 • Given a set of different ways for externals to contribute to the quality and relevance in the design study programs, what contributions would have the highest potential to provide results for the stakeholders?

Tidligere arbeid:

 • Nestleder Institutt for design (2016-2018)
 • Seksjonsleder medieteknologilaboratoriet (HiG, 2010-2016 )
 • Fungerende dekan Avdeling for informatikk og medieteknikk (HiG, august - november 2013) 
 • Seksjonsleder Seksjon Data/grafisk (HiG, 1999-2004) 
 • Fagkoordinator for utdanningen Grafisk ingeniør (HiG, 1996-1999)

Verv

 • Medlem i studiekvalitetsutvalget, NTNU (2018 - )
 • 1.vara i styret, HiG (2008-2010)
 • Medlem i studienemnda, HiG (2007-2009)
 • Medlem i studiekvalitetsutvalget, HiG (2001-2007)

Publikasjoner før oppstart av doktorgrad (ikke registrert i Cristin):

Mensonen A, Persson C, Stafseng T, Vatrapu R, Kaldalons Ø (2013)  Novel AR solutions in media. Customer perception of augmented reality in media applications – possibilities for new service innovations, URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T126.pdf, ISBN 978-951-38-8052-1

Stafseng Terje (2005) Digital trykksakproduksjon – infrastruktur og verktøy, Vett og Viten ISBN:9788241205774

Stokke R, Benounis S, Berg O J, Fallsen H, Engenes H, Farmen H, Nordhagen S, Oen C, Stafseng T (2003) Forslag til oppstartprogram for 1. semesterstudenten ved HiG : rapport fra arbeidsgruppen for 1. Semesterstudenten, HiG 2003.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Stafseng, Terje. (2021) A MINIMUM VIABLE SERVICE TO FACILITATE INTERNSHIP FOR DESIGN STUDENTS. DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021.

Rapport/avhandling

 • Mensonen, Aino; Persson, Christian; Stafseng, Terje; Vatrapu, Ravi; Kaldalons, Ørn S. (2013) Novel AR solutions in media. Customer perception of augmented reality in media applications – possibilities for new service innovations. 2013. ISBN 978-951-38-8052-1.
 • Wroldsen, Jørn; Bratbergsengen, Kjell; Johansen, Vegar; Knudsen, Claus; Lillekjendlie, Bjørn; Lund, Ole; Nordahl, Leif; Stafseng, Terje. (1999) Høringsnotat sivilingeniørstudium Elektronisk publisering og multimedieteknikk : toårig påbygging (40vt). 1999.