Design

Design

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: Berilsu Tarcan. Filting.

Studier PHD-faktaboks

  • Ph.d. Fulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim og Gjøvik
  • Opptak Se søknad og opptak
  • Søknadsfrist Rullerende opptak

Ph.d.-programmet i design er en forskerutdanning for deg som har mastergrad. 

Stadig flere bransjer trenger den spesialiseringen som ph.d.-utdanningen gir: et godt grunnlag for ledende arbeid innenfor næringsliv, forvaltning, utdanning og forskning. 

Ph.d.-programmet er normert til 180 studiepoeng, 3 års fulltidsstudium.

Det er faglig knyttet til Institutt for design, hvor hovedområdene er produktdesign, interaksjonsdesign, grafisk- og informasjonsdesign, bærekraftig design, designteori og helserelatert design.

Les mer om programmet

Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en doktoravhandling. Avhandlingen er vanligvis i form av en artikkelsamling med en kappe, men kan også skrives som en monografi.

Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet utføres parallelt, men du anbefales å fullføre opplæringsdelen tidlig i løpet. Før du leverer avhandlingen din må du være ferdig med opplæringsdelen og fått den godkjent.

Emnene i opplæringsdelen kan tas ved andre fakulteter ved NTNU eller ved andre høyere utdanningsinstitusjoner som gir doktorgradsutdanning. Du må ha tatt avsluttende eksamen eller fått annen form for vurdering for alle emner som inngår i opplæringsdelen.

Emnene avtaler du med veileder. De tilpasses ditt behov for fagstoff i forberedelsene til og arbeidet med avhandlingen.

Les mer om programmets oppbygning

Arbeidslivet setter stadig større pris på den spesialiseringen som ph.d.-studiet gir, og undersøkelser viser at personer med doktorgrad kommer raskt i ledende stillinger.

Les mer om karriere etter ph.d.

For at du skal kunne tas opp til doktorgradsstudiet må du ha femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning med gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre de siste to år. 

Mastergraden skal normalt være innenfor et fagområde som hører inn under ph.d.-programmet i design. Hvis du har en annen fagbakgrunn kan du tas opp etter en totalvurdering av prosjekt, tema, prosjektbeskrivelse og problemstillinger.

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om dette studiet, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

Kontaktinformasjon