Bakgrunn og aktiviteter

 • Jobber med en doktograd i utdanningsvitenskap. Arbeidstittel er: «Faglig tekst og skriving i veiledning på masteroppgaven». Her undersøker jeg hvordan læring av faglig skriving og sosialisering inn i faglige fellesskap foregår gjennom dialog i veiledning av masterstudenter.
 • Master i anvendt språkvitenskap / nordisk språkvitenskap:
  "Det å skrive [...] er hele greia våres", En kontekstuell analyse av skriving i høyere utdanningTilgjengelig foredrag jeg holdt om deler av masteravhandlingen (tekstet). 
 • Bachelorgrad, med dobbel fordypning: i språklig kommunikasjon, og nordisk språk og litteratur (litteraturfordypning)
 • Har kombinert flere emner som har gitt meg en flerfaglig fordypning i kjønnstematikk: AVS2215 Språk, kjønn og etnisitet, KULT2206 Perspektiver på kjønn II og FI2101 Kropp, kjønn og rasjonalitet

Mine faglige interessefelt er:
Akademisk skriving, skriveridentitet og skriveprosesser, samtaler, interaksjon og kommunikasjon.
Undervisning, pedagogikk og læring - spesielt med tanke på faglig skriving.
Nye, digitale læringsmetoder og hjelpemidler (som Screenshare, Mentimeter, videorespons, podcast, Prezi og Padlet, for eksempel).

Undervisningserfaring:

 • Ansvar for diverse akademiske skrivekomponenter i emner på norsklærerutdanningen fra 2019.
 • Emneansvarlig for EDU3087 Akademisk skriving og skriving og læring, høsten 2019.
 • Emneansvarlig for AVS1201 Skriving i fagstudier, våren 2018.
 • Fagansvarlig og underviser i pragmatikk og retorikk i NORD1102 Grammatikk og pragmatikk, høsten 2018.
 • Seminaransvarlig for en av de tre gruppene i SPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører, høsten 2018.
 • Utviklet og holdt kurs i akademisk skriving i oppstartsuka for alle Institutt for språk og litteratur sine førsteårsstudenter, høsten 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Videreutviklet kurset fra 2018 til: "Å være, lese og skrive som en student" og digitaliserte det i 2020: https://www.ntnu.no/isl/skrivekurs
 • Læringsassistent og -koordiantor i EXFAC0017 høsten 2015, 2016, 2017 og 2018. Etter hvert med ansvar for gruppetimegjennomføringer, læringsassistener og tilbakemelding på øvingsoppgaver. Jeg var også med i arbeidsgruppen som utviket EXFAC0017 i 2014.
 • I sammenheng med Masterverksted ISL (se under) har jeg også holdt en rekke foredrag om diverse tema knyttet til det å skrive en masteroppgave.

Diverse annet jeg har gjort på universitetet:

 • Startet opp Masterverksted ISL i november 2016, en sosial og faglig arbeids- og møteplass for alle instituttets masterstudenter.
 • Instituttillitsvalgt for Institutt for språk og litteratur, høsten 2014 til nyttår 2017.
 • Læringsassistent i Skrivesnakk og på Skrivenatt (nå Skrivekveld) fra 2014 til 2018. Holdt workshops på Skrivenatt høsten 2017, våren 2018 og høsten 2019, og vært med på å arrangere og lære opp læringsassistenter 2017-2018.
 • Læringsassistent i Eksperter i Team vår 2015 og 2016, og tatt RAD3700 Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser.
 • Utviklet og gjennomført kurs og utviklet nettsider og maler for referansegruppestudenter på Det humanistiske fakultet.
 • Utviklet og arrangert Masterkveld på Institutt for språk og litteratur 2016-2018.

Jeg er for øvrig utdannet fotograf med svennebrev, og har jobbet som illustratør i Glåmdalen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Ånerud, Turi Marte B.. (2017) "Det å skrive [...] er hele greia våres" En kontekstuell analyse av skriving i høyere utdanning. 2017.
 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Ånerud, Turi Marte Brandt; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Stjern, Simon. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.