Studietips til nye studentar

Studietips til nye studentar

Her finn du 3 videoar som handlar om korleis det er å vere, lese og skrive som ein student. Videoane tek for seg overgangen mellom vidaregåande og universitetet, korleis skrive akademiske tekstar, kjeldebruk, studieteknikk og mykje meir.

Vi tilrår alle nye studentar ved ISL å sjå videoane: