course-details-portlet

SPRÅK3501 - Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi forskningsbasert innføring og praktisk trening i forskjellige former for kommunikasjon av vitenskapelig kunnskap rettet mot ulike målgrupper. Det legges vekt på kommunikasjon av studentenes eget master- / forprosjekt i både akademiske og ikke akademiske miljøer. Et av målene for kurset er å støtte studentens skriving av prosjektrapporten. Undervisningen i emnet er på engelsk.

Selv om hovedfokus er på vitenskapelig kommunikasjon på engelsk, kan noen av de obligatoriske aktivitetene leveres på norsk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:

Kandidaten

- har kunnskap om forskjellige formål og former for kommunikasjon av vitenskapelig kunnskap rettet mot ulike målgrupper (f. eks. vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige tekster, prosjekt- og masteroppgaver, visuelle presentasjoner)

- har kunnskap om teknikker som fremmer vitenskapelig kommunikasjon i både akademiske og ikke akademiske miljøer -har kunnskap om grunnleggende aspekter av vitenskapelig skriving

- har kunnskap om skriveprosessen og kjenner til forskjellen mellom produktive og ikke produktive faser

FERDIGHETER:

Kandidaten

- kan presentere fagkunnskap for faglige og ikke-faglige mottakere, både muntlig og skriftlig

- kan strukturere vitenskapelig kunnskap i koherent tekst som følger konvensjoner for vitenskapelig skriving

- kan utvikle en tekst alene

- kan analysere og håndtere egen skriveprosess for å øke skriveproduktivitet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, øvinger i grupper, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig oppgave
  • 2 skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en skriftlig oppgave. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i SPRÅK3501 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

SPRÅK3501 er et adgangsbegrenset emne og har dermed andre opptaksfrister og rutiner enn vanlige emner.

Opptak til emnet: Studentene må søke via Studentweb innen den oppgitte fristen for adgangsbegrensede emner. Alle studenter som får tilbud om plass på emnet, må svare på opptaket via Studentweb. Studenter som ikke svarer på opptaket, vil miste tilbudet om plass.

Suppleringsopptak: Hvis det er fortsatt ledige plasser etter fristen, vil det bli mulig å etteranmelde seg via Studentweb. Viktige datoer finner du her: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla-prinsippet.

Viktig: Studentene som har lagt emnet i studieplanen sin må likevel følge det samme opptaksrutiner og melde seg opp til emnet (de får ikke automatisk plass).

Kursmateriell

Pensum blir kunngjort ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt lingvistikk
  • Anvendt språkvitenskap
  • Språklig kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
14.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
08.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU