course-details-portlet

SPRÅK3501 - Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal gi innføring og praktisk trening i forskjellige former for kommunikasjon av vitenskapelig kunnskap rettet mot ulike målgrupper.

Det legges vekt på kommunikasjon av studentenes eget master- / forprosjekt i både akademiske og ikke akademiske miljøer. Hovedmålet for kurset er å støtte studentens skriving av prosjektrapporten.

Undervisningen i emnet er på engelsk, og hovedfokus er på vitenskapelig kommunikasjon på engelsk. Obligatoriske aktiviteter skal leveres på engelsk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten
- har kunnskap om forskjellige formål og former for kommunikasjon av vitenskapelig kunnskap rettet mot ulike målgrupper (f. eks. vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige tekster, prosjekt- og masteroppgaver, visuelle presentasjoner)
- har kunnskap om teknikker som fremmer vitenskapelig kommunikasjon i både akademiske og ikke akademiske miljøer
-har kunnskap om grunnleggende aspekter av vitenskapelig skriving
-har kunnskap om skriveprosessen og kjenner til forskjellen mellom produktive og ikke produktive faser

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan presentere fagkunnskap for faglige og ikke-faglige mottakere, både muntlig og skriftlig
- kan strukturere vitenskapelig kunnskap i koherent tekst som følger konvensjoner for vitenskapelig skriving
- kan utvikle en tekst alene og i samarbeid med andre, og kan gi og benytte seg av respons
-kan analysere og håndtere egen skriveprosess for å øke skriveproduktivitet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, øvinger i grupper, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 muntlige aktiviteter
  • 1-3 skriftlige innleveringer
  • 1-2 muntlige aktiviteter

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en skriftlig oppgave.
Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum blir kunngjort ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt lingvistikk
  • Anvendt språkvitenskap
  • Språklig kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.12.2019

Innlevering 18.12.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU