TGB4216 - Mineralressursforvaltning, grunnleggende kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Arbeider 60/100

Faglig innhold

Oversikt over de grunnleggende disiplinene innen mineralressursforvaltning, gruvemåling, gruvegeologi, gruveevaluering, gruvedesign og gruveplanlegging. Utarbeidelse av temakart og modeller knyttet til forvaltning av mineralressurser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om mineralressursforvaltning og estimering av mineralforekomsters geometri og kvalimetri. Ferdigheter: Studenten skal kunne fremstille enkle tematiske kart og modeller av mineralforekomster samt bestemme interne variasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det inngår 1 uke obligatorisk feltkurs, inkl. lørdag og søndag som foregår før undervisningen i emnet starter.
I felt arbeides det i grupper med 3-5 studenter. Etter feltarbeidet evalueres gruppens kunnskaper. Deltakerne i gruppen får den samme karakteren, som utgjør 40% av karakteren i emnet. De øvrige 60% fastsettes på grunnlag av individuelle arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk feltkurs

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Tekniske geofag (MTTEKGEO), eller godkjennelse fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4215 3.7 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Arbeider 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.