course-details-portlet

TGB4228 - Dypmarin mineralutvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen, øvinger og gruppepresentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer D
Øvinger og gruppepresentasjon 40/100

Faglig innhold

Faget tar utgangspunkt i verdikjeden for dypmarin mineralutvinning, presenterer denne og gir en introduksjon til de teknologiske, operasjonelle og geologiske utfordringene man står ovenfor når man skal finne og bryte malm fra havbunnen og bringe denne frem til et oppredningsanlegg. Det gis også en introduksjon til kostnads- og lønnsomhetsvurdering og til typiske geologiske særtrekk til de aktuelle forekomstene. Miljøpåvirkning og håndtering av miljøpåvirkningen vil også bli diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt undervisning skal studentene kjenne aspekt og elementene i verdikjeden til dypmarin mineralutvinning.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å beskrive og vurdere mulige teknologier for bryting av havbunnsmalmer gitt visse ytre begrensninger som malmtype, havdyp og værmessige forhold. Studentene vil være i stand til å foreslå en metode for utvinning og en plan for selve utvinningen.

Generell kompetanse:

Studentene vil tilegne seg en bred kjennskap til verdikjeden som dypmarine mineralutvinning er en del av.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som forelesninger og øvinger. Emnet evalueres av referansegruppe.

Forelesninger/praksis vil bli gitt i en blanding av blokkundervisning (lærer fra utlandet) og ukentlige klasser.

Tidspunkt for blokkundervisning avgjøres når emnet starter.

Mer om vurdering

Muntlig individuell eksamen utgjør 60 % av endelig karakter.

Øvinger og muntlig gruppepresentasjon utgjør 40 % av endelig karakter, og utgjør en mappe. Studentene skal utvikle design og omfang av utstyrsdesign for utnyttelse av marine mineraler i en trinnvis tilnærming. Studentene skal sende inn en rapport basert på øvingene, støttet med skript utviklet for å generere resultatene. En første versjon av rapporten skal leveres i midten av semesteret. Studentene vil få skriftlig tilbakemelding på rapporten, og bruker dette til å arbeide videre med rapporten. Den endelige rapporten skal leveres inn før den muntlige gruppepresentasjonen, som gjennomføres i slutten av semesteret.

Både muntlig eksamen og øvinger og muntlig gruppepresentasjon må være bestått for å bestå emnet. Studenter som har bestått emnet og ønsker å prøve å forbedre karakteren vil kun gå opp til den avsluttende muntlige eksamen på nytt, ikke øvinger og muntlig gruppepresentasjon. Studenter som har strøket i emnet, men bestått øvinger og muntlig gruppepresentasjon, går kun opp til ny muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Forelesningspresentasjoner, vitenskapelige artikler og annet utlevert materiell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mineralproduksjon
  • Gruvedrift
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen, øvinger og gruppepresentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Øvinger og gruppepresentasjon 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D 18.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU