TGB4246 - Gruvedrift, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tilhører studieretning mineralproduksjon og tilbyr en spesialisering i gruvedrift utover den introduksjon som gis i mineralproduksjon grunnkurs (TGB4227) og anleggsteknikk grunnkurs (TBA4150).
Sentrale tema er mulighetsstudier, gruveplanlegging, gruvelayout og -design, kostnadsberegning og lønnsomhetsstudier. Studenten blir introdusert til moderne planleggingsverktøy.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om moderne metoder og verktøy for planlegging og styring av gruvedrift. Videre skal studenten vite hvordan valg av løsninger påvirker ressursutnyttelse, energiforbruk, arbeidsmiljø, ytre miljø, kapasitet, kostnad og produksjonssikkerhet og kjenne til nødvendig planleggingsgrunnlag og designkriterier. Etter endt kurs skal studenten kunne designe layout for underjordsgruver og dagbrudd og ta fram produksjonsplaner for ulike planleggingshorisonter. Videre skal studenten kunne spesifisere krav til infrastruktur og produksjonssystem og ha innsikt i hvordan man bruker moderne planleggingsverktøy som støtte i dette arbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og obligatorisk ekskursjon (kan ved behov arrangeres lørdag / søndag). Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon
  • Øving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

TGB4227 Mineralproduksjon, GK
TBA4150 Anleggsteknikk,
eller tilsvarende

Kursmateriell

Forelesningsnotater, utdelt skriftlig materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.