course-details-portlet

GB8410 - Ressursgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 40/100
Muntlig eksamen 60/100 1 timer

Faglig innhold

Det sentrale temaet i faget vil være innføring i gjennomføring av et ressursgeologisk program og inkluderer bruk av ulike metoder og strategier for leting etter og forståelse av mineralforekomster, ressurspotensialvurderinger og ressursestimering. Dette inkluderer geologiske forutsetninger for dannelse av mineralforekomster, introduksjon til ulike verktøy for leting og deres anvendelse i en letekampanje, forutsetning for vurdering av det økonomiske og teknologiske potensiale for identifiserte forekomster / mineraliseringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å sette seg inn i og forstå strategien bak et mineralleteprosjekt på ulike nivåer fra prospektering og gjennom ulike stadier av leteprosjektet. Dette inkluderer utvikling av en geologisk blokkmodell for ressursestimering og ressursklassifisering. Studentene vil også være i stand til å foreslå en strategi for leting etter mineraler på ulike nivåer i letestadiet, inkludert valg av passende verktøy og metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som forelesninger og øvinger. Det vil også kunne bli gjennomført kortere ekskursjoner. Disse kan bli arrangert i forbindelse med helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på en kombinasjon av muntlig eksamen (60 %) og faglig rapport (40 %). For å motta karakter må begge delvurderinger være bestått. Studenter som har strøket i emnet, men har bestått rapporten gjentar bare avsluttende eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Aktuelle studenter skal ha grunnleggende kunnskaper i geologi og mineralogi, slik som i emnene TGB4125 Mineralogi / TGB4126 Mineralogi, grunnkurs (eller tilsvarende). Aktuelle studenter skal også ha grunnleggende kunnskaper i mineralforekomstgeologi, slik som i emnet TGB4115 Mineralforekomstgeologi (eller tilsvarende).

Kursmateriell

Lærebøker, forelesningspresentasjoner, vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4232 7.5 HØST 2024 SOMMER
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Faste mineralske råstoffers geologi
  • Mineralråstoffer
  • Ressursgeologi/gruvedrift
  • Malmgeologi
  • Ressursgeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU