course-details-portlet

TGB4266 - Tektonikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over de geologiske prosessene som virker i jordas forskjellige tektoniske miljøer, som for eksempel rifter, riftmarginer, midthavsrygger, hav og fjellkjeder, og hvordan samspillet mellom disse prosessene skaper de geologiske systemene vi kan observere på jordoverflaten, i verdenshavene og i undergrunnen. Emnet gir en oversikt over de viktigste tektoniske rammeverkene slik vi forstår dem i dag og viser hvordan kunnskap og metodikk fra flere geofaglige disipliner, som strukturgeologi, sedimentologi, petrologi, geokjemi, geofysikk og geokronologi må integreres for å forstå dem. Hver student vil bli tildelt et tema som de skal presentere i form av et seminar med muntlig presentasjon og gruppediskusjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidatene kan gjøre rede for de viktigste tektoniske regimene på jorda, de geologiske prosessene som opererer i disse regimene, samt de mest vanlige metodene som brukes for å kartlegge og forstå disse prosessene. I tillegg vil hver kandidat tilegne seg spesialkunnskaper innenfor et spesifikt tema.

Ferdigheter: Kandidatene er i stand til å identifisere det tektoniske regimet ansvarlig for et sett geologiske eller geofysiske observasjoner og sette disse inn i et regionalt rammeverk. Kandidaten kan utrede, presentere og diskutere komplekse sammenhenger innenfor sitt spesialtema.

Generell kompetanse: kandidaten kan sette lokale observasjoner inn i en regional sammenheng, vurdere ulike datatyper og metoder som har vært brukt for å forstå den regionale geologien og diskutere samspillet mellom tektoniske og andre geologiske prosesser som har bidratt til utformingen av geologien i en region.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvelser, studentseminar, ekskursjon. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkurs
  • Øvinger

Mer om vurdering

Alle øvelser samt ekskursjon må være godkjent.

Forkunnskapskrav

TGB4150 Strukturgeologi, grunnkurs.

Kursmateriell

Utvalgte vitenskapelige artikler og bokkapitler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Strukturgeologi/tektonikk
  • Geofysisk tolkning
  • Petroleumsgeofag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100

11.12.2023 - 12.12.2023

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU