GB8407 - Informasjonsteknologi for mineralutvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omfatter utvalgte avanserte metoder for å behandle forhold knyttet til romlig informasjon om gruveprosjekt, fra oppstart til tilbakestilling av berørt areal.
Geostatistiske metoder for å estimere forekomsters mengde og verdi inngår som en del av emnet.
Det faglige innholdet skreddersys til kandidaten (-e).

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper om geometriske og kvalimetriske aspekter ved utvikling av forekomster og produksjon


FERDIGHETER:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne beskrive og modellere en forekomst samt å definere og modellere et opp et produksjonssystem


GENERELL KOMPETANSE:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha utviklet sin evne til kritisk tenkning og kunne utnytte denne til å kvalitetssikre og videreutvikle både den eksplisitte og implisitte kunnskapen som finnes i forskningsfrontens artikler om temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingstimene benyttes til selvstendig arbeid med relevante tema innen fagområdet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Avlagt mastergradseksamen eller tilsvarende innen fagområdet gruvedrift.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8400 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.