course-details-portlet

GB8407 - Informasjonsteknologi for mineralutvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omfatter utvalgte avanserte metoder for å behandle forhold knyttet til romlig informasjon om gruveprosjekt, fra oppstart til tilbakestilling av berørt areal.
Geostatistiske metoder for å estimere forekomsters mengde og verdi inngår som en del av emnet.
Det faglige innholdet skreddersys til kandidaten(e).

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper om geometriske og kvalimetriske aspekter ved utvikling av forekomster og utvinning og om programvare som støtter denne utviklingen.

FERDIGHETER:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne beskrive og modellere en forekomst ved hjelp av egnet programvare samt definere og modellere et produksjonssystem.

GENERELL KOMPETANSE:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha utviklet sin evne til kritisk tenkning og kunne utnytte denne til å kvalitetssikre og videreutvikle både den eksplisitte og implisitte kunnskapen som finnes i kursmaterialet.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingstimene benyttes til selvstendig arbeid med relevante tema innen fagområdet. Emneevaluering gjøres av studentene som tar emnet.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Avlagt mastergradseksamen eller tilsvarende innen fagområdet gruvedrift, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8400 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU