course-details-portlet

TGB4580 - Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Fordypningsprosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Fordypningsprosjektrapport 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med faglærerne innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Ingress: Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper: Studenten skal lære vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter: Studenten skal være i stand til å gjennomføre et prosjekt og skrive en prosjektrapport i henhold til gjeldende standarder og med bruk av relevante digitale verktøy.

Generell kompetanse: Studenten skal ha vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert (normalt to studenter) prosjektarbeid under veiledning av faglærer.

Mer om vurdering

Ved gruppebasert prosjekt skal det avtales ved oppstart om vurderingen skal være individuell eller felles.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Tekniske geofag (MTTEKGEO) (studieretning Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi), Geovitenskap og -ressurser (MSGEOS) (studieretning Mineral Resource Engineering) eller godkjenning fra emneansvarlig. Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4520 15.0 HØST 2020
TGB4550 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mineralproduksjon
  • Ressursgeologi/gruvedrift
  • Ressursgeologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Fordypningsprosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Fordypningsprosjektrapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU