course-details-portlet

TGB4585 - Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Fra listen under skal det velges to tema à 3,75 sp, eller ett tema på 7,5 stp. Der stp ikke er angitt tilbys temaet både som 3,75 stp og 7,5 stp.

Gruvedrift - 3,75 stp (førsteamanuensis Steinar Ellefmo),
Ressurs og reservemodellering - 3,75 stp (førsteamanuensis Steinar Ellefmo),
Dypmarin mineralutvinning - 3,75 stp (førsteamanuensis Steinar Ellefmo),
Mineralressursforvaltning - 3,75 stp (førsteamanuensis Steinar Ellefmo),
Brytningsmetoder for kull (professor Charlie C. Li),
Anvendt bergmekanikk (professor Charlie C. Li),
Mineralteknikk - 3,75 stp (professor Rolf Arne Kleiv),
Kjemiske analysemetoder - 3,75 stp (førsteamanuensis Maria Thornhill),
Surface chemistry of flotation (professor Hanumantha Rao Kota),
Mineralforekomstgeologi (professor Rune B. Larsen),
Mineral magnetism applied to mineral exploration (professor Suzanne McEnroe),
Industrimineraler 3,75 stp (førsteamanuensis Kurt Aasly),
Prosessmineralogi 3,75 stp (førsteamanuensis Kurt Aasly),
Geokjemi (førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen)

Læringsutbytte

Ingress:
- Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen fagområdet.

Kunnskaper:
- Studenten skal tilegne seg spesialisert kunnskap som støtte til prosjektgjennomføringen innen fagområdet.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne finne fram til vitenskapelig litteratur og trekke ut hovedelementer som er relevant for prosjektet.

Generell kompetanse:
- Økt faglig forståelse for fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis i utgangspunktet som ledet selvstudium, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller enkeltstående forelesninger. I enkelte tema (feltkurs) vil rapport, presentasjon eller lignende inngå som del av evalueringsgrunnlaget, dvs. i tillegg til muntlig eksamen. Informasjonen om dette (inkl. vekting) vil bli gitt ved kursstart. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter som tar emnet.

Mer om vurdering

Dersom emnet settes sammen av to tema (som må ha lik vurderingsform) vil karakteren i emnet baseres på gjennomsnittet av begge tema. For å kunne motta karakter forutsettes det at begge tema er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Tekniske geofag (MTTEKGEO), hovedprofil Mineralproduksjon eller Teknisk ressursgeologi, eller godkjenning fra emneansvarlig. Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.


Minst ett, eller flere av følgende emner: TGB4246 Gruvedrift VK, TGB4300 Oppredning VK, TGB4115 Mineralforekomstgeologi.

Kursmateriell

Informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mineralproduksjon
  • Ressursgeologi/gruvedrift
  • Ressursgeologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU