course-details-portlet

TGB4585 - Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Fra listen under skal det velges to tema med omfang tilsvarende 3,75 studiepoengbelastning hver (A), eller ett tema med omfang tilsvarende 7,5 studiepoeng (B):

 • Gruvedrift (A) (professor Hakan Basarir),
 • Ressurs- og reservemodellering (A) (professor Steinar Ellefmo),
 • Dypmarin mineralutvinning (A) (professor Steinar Ellefmo),
 • Mineralressursforvaltning (A) (professor Steinar Ellefmo),
 • Brytningsmetoder for kull (A eller B) (professor Charlie C. Li),
 • Anvendt bergmekanikk (A eller B) (professor Charlie C. Li),
 • Mineralteknikk (A) (professor Rolf Arne Kleiv),
 • Kjemiske analysemetoder (A) (førsteamanuensis Maria Thornhill),
 • Mineralforekomstgeologi (A eller B) (professor Rune B. Larsen),
 • Mineral magnetism applied to mineral exploration (A eller B) (professor Suzanne McEnroe),
 • Prosessmineralogi (A) (førsteamanuensis Kurt Aasly),
 • Geokjemi (A eller B) (førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen)

Et ordinært emne på 7,5 sp kan velges i stedet for fordypningsemnet, etter godkjenning av veileder for fordypningsprosjektet og fakultetet.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen fagområdet.

Kunnskaper: Studenten skal tilegne seg spesialisert kunnskap som støtte til prosjektgjennomføringen innen fagområdet.

Ferdigheter: Studenten skal kunne finne fram til vitenskapelig litteratur og trekke ut hovedelementer som er relevant for prosjektet.

Generell kompetanse: Økt faglig forståelse for fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis i utgangspunktet som ledet selvstudium, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller enkeltstående forelesninger. I enkelte tema (feltkurs) vil rapport, presentasjon eller lignende inngå som del av evalueringsgrunnlaget, dvs. i tillegg til muntlig eksamen. Informasjonen om dette (inkl. vekting) vil bli gitt ved kursstart. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter som tar emnet.

Mer om vurdering

Dersom emnet settes sammen av to tema (som må ha lik vurderingsform) vil karakteren i emnet baseres på eksamen i begge tema. For å kunne bestå emnet forutsettes det at begge tema er bestått.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Tekniske geofag (MTTEKGEO), hovedprofil Mineralproduksjon eller Teknisk ressursgeologi, eller godkjenning fra emneansvarlig. Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig. Minst ett, eller flere av følgende emner: TGB4246 Gruvedrift, videregående kurs; TGB4300 Oppredning, videregående kurs; TGB4115 Mineralforekomstgeologi.

Kursmateriell

Informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mineralproduksjon
 • Ressursgeologi/gruvedrift
 • Ressursgeologi
 • Sivilingeniør
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU