course-details-portlet

GEOL3095 - Masteroppgave i geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av moderat omfang ofte i samarbeid med en industribedrift. Tema velges i samarbeid med veileder. Arbeidet med masteroppgaven krever selvstendighet, en velutviklet kritisk sans, og er en første prøve i metodisk, vitenskapelig skolering.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

KUNNSKAPER: Studenten skal kunne benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeid innen fagområdet.

FERDIGHETER: Studenten skal være i stand til å gjennomføre et prosjekt og skrive en masteroppgave i henhold til gjeldende standarder og med bruk av relevante digitale verktøy.

GENERELL KOMPETANSE: Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved instituttet skal inngå en avtale om veiledning. Normert veiledningstid for masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Justerende muntlig eksamen består av følgende:

  • Et foredrag på ca. 30 minutter fra kandidaten om masteroppgaven - presentert i åpent forum.
  • En muntlig eksaminasjon over masteroppgaven med varighet på minst 30 minutter.

Den avsluttende prøven (foredrag og muntlig) justerer karakteren satt på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi (MGEOL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram Geologi (MGEOL), eller godkjenning fra emneansvarlig.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU