course-details-portlet

GEOL1005 - Geometallurgi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i konseptet geometallurgi og dets anvendelse. Emnet er inndelt i bolker, hvor malmgeologi, prosessmineralogi og oppredning er viktige tema. Ideen bak geometallurgi er å knytte sammen stedfestede malm- / mineralegenskaper med for eksempel oppredningsegenskaper og produktkvalitet og implementere dette i produksjonsplanleggingen gjennom geostatistikk og blokkmodellering. Valg av prøvetakings- og testmetoder for geometallurgisk testing vil bli vektlagt sammen med en innføring i geometallurgiske program og valg av framgangsmåte. I dette emnet vil vi også knytte anvendelsen av geometallurgi opp mot produksjon av industrimineraler.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten vil opparbeide kunnskaper om teori og anvendelse av geometallurgi samt kjennskap til de viktigste fagområdene tilknyttet dette. Studenten vil få kunnskap om relevante digitale læringsplattformer (som Edumine), og det kan være aktuelt med enkle øvelser i bruk av dataverktøy.

Ferdigheter: Studenten vil etter fullført emne være i stand til å anvende geometallurgiske prinsipper til å planlegge, kommunisere og implementere geometallurgiske program.

Generell kompetanse: Studenten vil etter fullført emne ha generell kompetanse om relevant geometallurgisk terminologi samt en god oversikt over verdikjeden fra forekomst til produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger, obligatoriske teoretiske og praktiske øvinger samt demonstrasjoner. Mulighet for ekskursjoner i løpet av helg. I tilfeller der antall studenter blir 3 stk eller færre, kan emnet bli gjennomført som ledet selvstudium med samme kursmateriell. En obligatorisk engangs ekskursjon vil bli arrangert i løpet av semesteret. Emnet evalueres av en referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

For å gå opp til eksamen må alle øvinger være godkjente. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Det er et absolutt krav at studentene har tatt emnet TGB4227 Mineralproduksjon, grunnkurs, eventuelt både TGB4242 Gruvedrift, grunnkurs og TGB4301 Oppredning, grunnkurs, eller tilsvarende. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskaper i statistikk. Begge skal godkjennes av ansvarlig faglærer.

Kursmateriell

Utdelt skriftlig materiale, som artikler, bokkapitler etc. Alt materiale gjort tilgjengelig på Blackboard og forelesninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Oppredning
 • Prosessmineralogi
 • Mineralråstoffer
 • Mineralproduksjon
 • Mineralforekomstgeologi
 • Mineralteknikk
 • Ressursgeologi/gruvedrift
 • Gruvedrift
 • Malmgeologi
 • Geologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 9
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU