GEOL1005 - Geometallurgi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i konseptet geometallurgi og dets anvendelse.

Kurset er inndelt i bolker, hvor malmgeologi, prosessmineralogi og oppredning er viktige tema. Ideen bak geometallurgi er å knytte sammen stedfestede malm- / mineralegenskaper med for eksempel oppredningsegenskaper og produktkvalitet og implementere dette i produksjonsplanleggingen gjennom geostatistikk og blokkmodellering.

Valg av prøvetakings- og testmetoder for geometallurgisk testing vil bli vektlagt sammen med en innføring i geometallurgiske program og valg av framgangsmåte.

I dette kurset vil vi også knytte anvendelsen av geometallurgi opp mot produksjon av industrimineraler.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vil opparbeide kunnskaper om teori og anvendelse av geometallurgi samt kjennskap til de viktigste fagområdene tilknyttet dette.
Ferdigheter: Studenten vil etter endt undervisning være i stand til å anvende geometallurgiske prinsipper til å planlegge, kommunisere og implementere geometallurgiske program.
Generell kompetanse: Studenten vil etter endt kurs ha generell kompetanse om relevant geometallurgisk terminologi samt en god oversikt over verdikjeden fra forekomst til produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som forelesninger, teoretiske- og praktiske øvinger samt demonstrasjoner. Mulighet for ekskursjoner i løpet av helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering i form av skriftlig eksamen. For å gå opp til eksamen må alle øvinger være godkjente.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Det er et absolutt krav at studentene har faget TGB4227 Mineralproduksjon GK eller tilsvarende. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskaper i statistikk. Begge skal godkjennes av ansvarlig faglærer.

Kursmateriell

Utdelt skriftlig materiale, som artikler, bokkapitler etc. Alt materiale gjort tilgjengelig på Blackboard og forelesninger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.