TGB4255 - Mineralressursforvaltning, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosessene fra en mineralforekomst er funnet til en kan starte drift, reguleringsplan, driftskonsesjon og tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal ha kunnskaper om prosessene som må gjennomføres for å utnytte mineralske ressurser.
Ferdigheter:
Studentene skal ha ferdigheter til å formidle informasjon om mineralske ressurser til ulike interessenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Forkunnskapskrav

TGB4216 Mineralressursforvaltning, grunnleggende kurs eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Kompendier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.