Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning og rettleiing studieåret 2020−2021:

 • Master i fagdidaktikk, studieretning for norskdidaktikk (koordinator): Språk og språkdidaktikk; Norskfagleg skriving og lesing (emneansvarleg)
 • Master i norskdidaktikk: Vitskapsteori og metodeMasteroppgåve i norskdidaktikk (emneansvarleg) 
 • Master i grunnskulelærarutdanning (MGLU): Literacy lesing skriving og munnleg kompetanse
 • Ph.d.-kurs: Tekst i utdanningskontekst. Teoretiske inngangar og analysemetodar
 • Ph.d.-rettleiing ved NTNU og UiB

 

Fagfelt og forskingsinteresser

 • Norskdidaktikk med hovudvekt på språklege emne
 • Skriving som nøkkelkompetanse, skriveutvikling, vurdering av skriving
 • Den første språk-, skrive- og leseopplæringa
 • Literacy i skule og lærarutdanning
 • Sosiolingvistikk

 

Forskings- og utviklingsprosjekt

Pågåande:

Avslutta:

 • SKRIV Skriving som grunnleggjande ferdigheit og utfordring i alle fag 
 • FiGO Forsking i grunnleggjande opplæring 
 • TEIN Talemålsendring i Noreg

 

Faglege verv

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2017

 • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.

2016

2015

2014

2013

 • Smidt, Jon; Solheim, Randi. (2013) Skriving som vei til kunnskap, identitet og kultur. En lærers arbeid med skriving på mellomtrinnet. Literacy i læringskontekster.

2012

 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Ekspressive tekstar av unge skrivarar: om kjensleutløp, identitetsarbeid og skriveutvikling. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02044-0.
 • Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi. (2012) Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. Å skrive seg inn i læreryrket.

2011

2010

 • Solheim, Randi. (2010) Sosial smeltedigel - språklege legeringar. Om talemålsutviklinga i industrisamfunnet Høyanger. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2466-5.
 • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.

2009