SKRIN: Skriving i norskfaget

SKRIN: Skriving i norskfaget

Forskningsgruppa Skriving i norskfaget (SKRIN) har som ambisjon å utvikle kunnskap og sette i gang forsknings- og undervisningsprosjekter om skriving og skrivedidaktikk i norskfaget.

Evnen til å bruke skrift og uttrykke seg skriftlig i ulike sammenhenger blir sett på som en nøkkelkompetanse i alle fag, og den har vært en sentral del av det norske læreplanverket siden 2006. Hva dette vil si, og hvordan det kommer til uttrykk i og på tvers av ulike fag, har vært studert i flere større forskningsprosjekt. Samtidig slår læreplanene fast at norskfaget har hovedansvaret for skriveopplæringa. Hvilken skriving og skriveopplæring som finner sted i norskfaget, er derfor av særlig interesse for skolen så vel som samfunnet.

Navnet på forskningsgruppa, Skriving i norskfaget, avslører en interesse for den skrivinga som faktisk finner sted i faget, framfor å ta utgangspunkt i en forforståelse av hva norskfaglig skriving er eller skal være. Kortnavnet SKRIN kan også metaforisk romme både redskapene og ressursene som norskfaget skal sette elevene i stand til å mestre, og tekstene som produseres.

Skrivinga som foregår i norskfaget, har tverrdisiplinære koblinger som omfatter arbeid med kultur, litteratur, språk og tekster, og den utspiller seg gjennom ei rekke sjangrer, teksttyper, medier og modaliteter. Å skrive i norskfaget har dermed et stort uttrykkspotensial og et didaktisk potensial som identitetsarbeid og danning. Forskningsgruppa SKRIN søker å utforske ulike sider ved dette faglige spennet, situert i ulike kontekster og sett fra ulike perspektiv.