course-details-portlet

FENG1102 - Fornybar energi grunnkurs 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt med rapport 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

- Introduksjon til kjemi og korrosjon essensielt for fornybare energisystemer

- Ulike former for energilagring (pumpekraftverk, komprimert luft, batterier, strømningsbatterier, superkondensatorer, svinghjul)

- Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring og hydrogensikkerhet - brenselceller (teknologi, utfordringer og anvendelsesområder)

- Batterier som energilager, produksjon av batterier, elektrokjemi, batterityper, og grunnleggende batterier

- Produksjon av e-drivstoff via fornybare og bærekraftige prosesser

- Maritim fornybar energiutnyttelse

- Hybrid- og smart energisystemer

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om:

- grunnleggende ingeniørfaglig metodikk

- grunnleggende bærekraftanalyser

- grunnleggende yrkesetikk og helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- grunnleggende digitalisering (f. eks. Bruk av Matlab og Python programmering)

- ulike former for energilagring

- norsk industri til fornybar energilagring

- miljøproblemer knyttet til energilagring

- forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Fornybar energi.

- innovasjon og entreprenørskap innen fornybar energi

Kandidaten evner å (ferdigheter):

- oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting

- anvende kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagområdene energilagring

- vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energilagring systemer

- finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innenfor Fornybar Energi

Kandidaten skal kunne (generell kompetanse):

- vurdere ulike metoder for energilagring opp mot hverandre

- vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering

- formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig

- vurdere ingeniørene rulle i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60/100), Project with report (40/100).

Obligatoriske arbeidskrav for å få adgang til vurdering:

- 3 av 5 øvinger må være godkjent.

En utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i august, og skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi - Ingeniørfag (BIFOREN)

Kursmateriell

Utdelte notater via Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENT1102 7.5 HØST 2023
FENA1001 5.0 HØST 2023
FENG1001 5.0 HØST 2023
FENT1001 5.0 HØST 2023
FENA1102 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 07.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 20
Vår ORD Prosjekt med rapport 40/100

Utlevering
15.02.2024

Innlevering
27.02.2024


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU