course-details-portlet

TEP4521 - Bærekraftige energisystemer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et selvstendig prosjektarbeid innen bærekraftige energisystemer med veiledning på 15 studiepoeng og vil omfatte prosesser som er av spesiell betydning for norsk prosess- og landbasert industri. Tema for fordypningsprosjektet vil være knyttet til vår forskningsvirksomhet rettet mot prosessindustri (energiutnyttelse, prosessintegrasjon), gass (prosessering, flytendegjøring, transport, gasshydrater, hydrogen, biogass), fiskeri og havbruk (kjøling/frysing), næringsmiddelindustri (prosessering, tørking, varmepumpeteknikk), industriprosesser (miljøvennlige og energieffektive varme/kulde anlegg), energilagring (batterier, varme og kalde energilager), kraftproduksjon (vannkraft, termiske systemer) Det legges vekt på nært samspill mellom modellerings-, simulerings- og laboratorievirksomhet (flere laboratorier innen ulike områder).

Læringsutbytte

Kunnskaper: Prosjektet skal gi studenten kunnskap innen et eller flere emneområder: - Gassprosessering - Kuldetekniske komponenter og systemer - Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien - Avvanning og tørketeknikk - Gasstransport og prosessering - Industriell varmeteknikk - Miljøsystemanalyse - Systemer for kraftproduksjon og Energilagring (elektrisk, termisk lager varmt/kaldt).

Ferdigheter: Prosjektet skal gjøre studenten i stand til å: - Analyse, prosjektering og drift av energiprosesser og komponenter - Utvikle og implementering av ny teknologi i industrielle energi prosesser - Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse - Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse: Prosjektet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om valgt energiprosess. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Forkunnskapskrav

Følger av studieprogresjon i masterstudiet

Kursmateriell

Eventuelt utdelt materiell vil bli avtalt med hovedveileder

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell prosessteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU