course-details-portlet

TEP4906 - Bærekraftige energisystemer, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Individuelt arbeid utført av student under veiledning av faglig ansvarlig innen ett området gitt av EPT.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Masteroppgaven skal gi studenten kunnskap innen et eller flere emneområder: - Gassprosessering - Kuldetekniske komponenter og systemer - Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien - Avvanning og tørketeknikk - Gasstransport og prosessering - Industriell varmeteknikk - Miljøsystemanalyse - Systemer for kraftproduksjon (vannkraft, termisk kraftproduksjon) og Energilagring (elektrisk, termisk lager varmt/kaldt).

Ferdigheter: Masteroppgaven skal gjøre studenten i stand til å: - Analyse, prosjektering og drift av energiprosesser og komponenter - Utvikle og implementering av ny teknologi i industrielle energi prosesser - Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse - Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse: Masteroppgaven skal gi studenten kunnskap som skal kunne anvendes i prosjekter der disse spesialiseringsområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Forkunnskapskrav

Emner fra masterprogrammet.

Kursmateriell

Journal papers og litteratur som studenten på selvstendig grunnlag bringer tilveie for å besvare oppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
10.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU