course-details-portlet

TEP4906 - Bærekraftige energisystemer, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Individuelt arbeid utført av student under veiledning av faglig ansvarlig innen ett området gitt av EPT.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Masteroppgaven skal gi studenten kunnskap innen et eller flere emneområder: - Gassprosessering - Kuldetekniske komponenter og systemer - Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien - Avvanning og tørketeknikk - Gasstransport og prosessering - Industriell varmeteknikk - Miljøsystemanalyse - Systemer for kraftproduksjon (vannkraft, termisk kraftproduksjon) og Energilagring (elektrisk, termisk lager varmt/kaldt).

Ferdigheter: Masteroppgaven skal gjøre studenten i stand til å: - Analyse, prosjektering og drift av energiprosesser og komponenter - Utvikle og implementering av ny teknologi i industrielle energi prosesser - Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse - Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse: Masteroppgaven skal gi studenten kunnskap som skal kunne anvendes i prosjekter der disse spesialiseringsområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt prosjektarbeid

Forkunnskapskrav

Emner fra masterprogrammet.

Kursmateriell

Journal papers og litteratur som studenten på selvstendig grunnlag bringer tilveie for å besvare oppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU