course-details-portlet

EP8125 - Energilagring og bioenergi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faget fokuserer på samspillet mellom energilagringsformene varme, hydrogenteknologi, batteriteknologi og bioenergiteknologier. Faget tar for seg både transport- og stasjonærsektoren. Innen stasjonærsektoren tar faget også for seg CHP-systemer (Combined Heat and Power). Faget tar for seg lokal lagring tilknyttet solcelleinnsatalsjoner i bygninger og energilagringsløsninger i tilknytning til vindparker.

Læringsutbytte

Studentene vil lære: - å effektivt lese vitenskapelige artikler og å hente ut relevant informasjon til bruk i vitenskapelig forskningsartikler eller review-srtikler. - hvordan du raskt oppretter struktur for et vitenskapelig forskningsartikkel. - hvordan ulike typer energilagringsteknologier dekker ulike behov og hvordan samspillet mellom de ulike teknologifeltene kan brukes til å best mulig balanse i hybride systemer eller felles energimarkeder.

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesinger, kollokvie, og selvstudium sammen med veiledning innen artikkelskriving vil utgjøre læringsaktivitetene. --- Vurderingen vil være basert på innlevert rapport som må skåre 70% for å gi bestått karakter. En innlevert vitenskapelig rapport, basert på et utvalg av gjennomgåtte vitenskapelige artikler og noen utvalgte tilpassede vitenskapelige artikler, danner grunnlag for vurdering. Rapporten må oppnå en score på 70% for å være bestått

Kursmateriell

"Engineering Energy Storage" 2017, by Burheim og et utvalg av vitenskaplelige artikler innen fagområdet energilagring og bioenergi vil være hovedvekt av pensum. Et utvalg av spesielt tilrettelagte vitenskapelige artikler vil være tilleggspansum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU