course-details-portlet

FENG1001 - Fornybar energi grunnkurs

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

- Oversikt over Norges og verdens energisituasjon- Miljømessige utfordringer med energiproduksjon (CO2 og NOx utslipp)- Ulike former for fornybar energi (vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi)- Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft, dieselkraft og kjernekraft- Varmepumper, varmegjenvinning, ENØK tiltak for bygninger, passivhus og plusshus- Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring og hydrogensikkerhet- Brenselceller (teknologi, utfordringer og anvendelsesområder)- Ulike former for energilagring (pumpekraftverk, komprimert luft, batterier, strømningsbatterier, superkondensatorer, svinghjul)- Mikrogrid og Smart grid

Læringsutbytte

Kunnskap:Kandidaten har kunnskap om- ulike former for energiproduksjon og energilagring.- norsk energiforsyning og energibruk samd den nasjonale og internasjonale energisituasjonen.- energieffektiv og miljøvennlig utnyttelse av norsk olje og gass.- miljøproblemer knyttet til energiproduksjon og energibruk.- ulike tiltak for energieffektivisering.- forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Fornybar energi.Ferdigheter:Kandidaten evner å- oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting.- anvende kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagområdene energiproduksjon og energilagring.- vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energiløsninger.- gjøre enkle beregninger på varme- og kuldesystemer.- finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innenfor Fornybar EnergiGenerell kompetanse:Kandidaten skal kunne - vurdere ulike metoder for energiproduksjon og energilagring opp mot hverandre.- vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering.- formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt, laboratoriearbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt med rapport
  • 7 av 10 regneøvinger
  • Laboppgaver med rapport

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Obligatoriske arbeidskrav for å få adgang til vurdering: - 7 av 10 øvinger må være godkjent. - Laboratoriearbeid: obligatorisk oppmøte. To laboratorierapporter må være godkjent. - Prosjekt med rapport må være godkjent.

En utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i august, og skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi - Ingeniørfag (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

Ingen emnekrav.Emnet har studierettskrav.

Kursmateriell

Håvard Karoliussen, Fornybar Energi, Kompendium, NTNU, 2019.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENT1001 10.0 HØST 2019
FENA1001 10.0 HØST 2019
TFNE1001 10.0 HØST 2019
FENT1101 5.0 HØST 2023
FENT1102 5.0 HØST 2023
FENG1101 5.0 HØST 2023
FENG1102 5.0 HØST 2023
FENA1101 5.0 HØST 2023
FENA1102 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 07.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 6
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU