course-details-portlet

EP6003 - Batteriteknikk 1 - Li-ionebatterier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

•Elektrokjemi og kjemi for batterier

•Batterikjemi

•Celledesign

•Engineering og dimensjoneringsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskap:

•Design av sekundære litiumion-batterier - LIB

•Elektrokjemi av elektrokjemiske celler og batterier spesielt.

•Energiberegninger av LIB

•Prinsipp for vanligste kjemi i anoder og katoder

•Elektrolyttsammensetninger av LIB Batterikjemi

•Grunnleggende LIB-celledesign

•Engineering og dimensjoneringsanalyse

•LIB-terminologi

Ferdigheter:

•Beregn energier og effektiviteter til vanlige LIBer

•Skilel mellom ulike energitap i LIB og deres bidrag til energieffektivitet i LIBer

•Forstå hvordan celledesign kan endres til å designe celler for kraft- eller energiapplikasjoner

Kompetanse

•Kandidatene kan skille mellom ulike celle-LIB-kjemer og deres bruk i ulike applikasjoner og markeder.

•Kandidaten kan estimere energibruk i ulike LIBer og sette opp enkle modeller for drift ved ulike C-rater og separere ulike varmekilder og bidrag til tap i energieffektivitet.

Læringsformer og aktiviteter

14 ganger 45 minutters forelesinger

4 obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig 2 timers digital hjemmeeksamen. Karakterer A-F, der A er best og F er stryk

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (3-årig) ingeniørutdanning.

Kursmateriell

Notater og forbelesingsmateriale som er utdelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.02.2023

Innlevering
13.02.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.06.2023

Innlevering
20.06.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU