course-details-portlet

INGA2011 - Fornybar energi valgfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Oversikt over Norges og verdens energisituasjon- Miljømessige utfordringer med energiproduksjon (CO2 og NOx utslipp)- Ulike former for fornybar energi (vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi)- Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft, dieselkraft og kjernekraft- Varmepumper, varmegjenvinning, ENØK tiltak for bygninger, passivhus og plusshus- Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring og hydrogensikkerhet- Brenselceller (teknologi, utfordringer og anvendelsesområder)- Ulike former for energilagring (pumpekraftverk, komprimert luft, batterier, strømningsbatterier, superkondensatorer, svinghjul).- Mikrogrid og Smart grid- Energieffektivisering i industrien, Miljøvennlig transport,

Læringsutbytte

Generell kunnskap: Kandidaten har kunnskap om - ulike former for energiproduksjon og energilagring. - norsk energiforsyning og energibruk samd den nasjonale og internasjonale energisituasjonen. - miljøproblemer knyttet til energiproduksjon og energibruk. - ulike tiltak for energieffektivisering. - forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Fornybar energi. Ferdigheter: Kandidaten evner å - oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting. - anvende kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagområdene energiproduksjon og energilagring. - vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energiløsninger. - gjøre enkle beregninger på varme- og kuldesystemer. - finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innenfor Fornybar Energi Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne - vurdere ulike metoder for energiproduksjon og energilagring opp mot hverandre. - vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: - 7 av 10 øvinger må være godkjent. Tillatte hjelpemidler på eksamen - Ingen skriftlige eller trykte hjelpemidler. - Valgfri kalkulator, men som ikke kan regne symbolsk (Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus, eller bestemt enkel kalkulator kode D). En utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i mars (uke 10 eller 11) og eksamensformen kan endres fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Kompendium av Håvard Karoliussen, NTNU 2019

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGT2011 7.5 HØST 2021
INGG2011 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU