course-details-portlet

EP6004 - Batteriteknikk 2 - Produksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

•Produksjonsprinsipper

•Energi i produksjon

•Morfologibehov

•Laboratorieøvelser; å lage og teste batterier

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten forventes å kjenne/kunne

•Ulike blandeteknikker

•Ulike elektrodeproduksjonsruter; NMP-, vann-, halvfast-, elektrodespray- og elektrisk feltavsetningsbasert elektrodestøping. Tørrromsdrift.

•Tørketeknikker og energi/materialgjenvinning

•Kalendering(valsing), skjæring og pakking.

•Laboratorieelektrodeproduksjon.

•Cellemontering; knapp-, sylindrisk-, prismatisk- og posecelle

•Elektrolyttfylling

• Dannelse, kvalitetsvurdering og aldringsmekanismer i en LIB.

•SEI-dannelse og rolle til SEI

Ferdigheter:

•Beskrive prosesseringsruter og deres relaterte tørre romforhold og energibehov.

•Forstå virkningen av ulike morfologiske egenskaper.

•Lag og sett sammen en knappcelle ved hjelp av mikser, tapecaster og hanskerom

•Beskriv rollen til SEI i dannelse og aldring

• Beskriv aldringsfaktorer for ulike LIBer

Kunnskap:

•Kandidaten kan evaluere og sammenligne ulike elektrodebehandlingsruter

•Kandidaten kan lage en elektrode, sette sammen en knappcelle og teste den elektrisk.

•Kandidaten kan skille mellom ulike egenskaper knyttet til produksjon og vurdere kvaliteten på LIB kvalitativt.

•Kandidaten kan vurdere forventet aldring basert på ulike driftsforhold

Læringsformer og aktiviteter

8 ganger 45 minutters forelesing.

2 laboratorieøvelser.

Mer om vurdering

Skriftlig 2 timer digital hjemmeksamen. Karakterer A-F, der A er best og F er ikke-bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)

Forkunnskapskrav

EP6003 Batteriteknikk 1

Kursmateriell

Utlevert materiale, notater og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU