course-details-portlet

TEP4506 - Bærekraftige energisystemer, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 60 minutter D

Faglig innhold

Fordypningsemnet skal gi en innføring i bærekraftige energisystemer som er av spesiell betydning for norsk prosess- og landbasert industri. Tema for fordypningsemnet vil være knyttet til vår forskningsvirksomhet rettet mot prosessindustri (energiutnyttelse, prosessintegrasjon), gass (prosessering, flytendegjøring, transport, gasshydrater, hydrogen, biogass), fiskeri og havbruk (kjøling/frysing), næringsmiddelindustri (prosessering, tørking, varmepumpeteknikk), industriprosesser (miljøvennlige og energieffektive varme/kulde anlegg), energilagring (batterier, varme og kalde energilager), kraftproduksjon (vannkraft, termiske systemer) . Det legges vekt på nært samspill mellom modellerings-, simulerings- og laboratorievirksomhet (flere laboratorier innen ulike områder). Prosjekt- og etterfølgende hovedoppgave tilpasses for hver enkelt student innenfor et bredt spekter av virksomhet; laboratoriearbeid, simulering, konsept-studier, modellering, programmering. Det legges vekt på internasjonalisering, samt et godt samarbeid med forskningsinstitutter og norsk industri

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap innen et eller flere fordypningsområder: - Gassprosessering - Kuldetekniske komponenter og systemer - Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien - Avvanning og tørketeknikk - Flerfaseteknikk og transport- Industriell varmeteknikk, energilagring. Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Analyse, prosjektering og drift av prosesser og komponenter - Utvikle og implementering av ny teknologi i prosesser og systemer - Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse - Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om valgt prosess og energisystem. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer

Læringsformer og aktiviteter

Fordypningsemnet består av to valgte emnemoduler på 3,75 studiepoeng hver fra EPT sitt tilbud, eller i kombinasjon med andre institutt sine emnemoduler. Kun studenter som skriver prosjektoppgave har adgang til fordypningsemnet. Valg av tema skjer i samarbeid med veileder på prosjektet. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for Energi og Prosessteknikk (EPT). Undervisningen i modulene vil være kollokvium (forelesninger; studenter og/eller faglærer), miniseminar og laboratoriearbeid forelesninger. Noen av modulene kan ha begrensning i antall studenter. Undervisningen gis på engelsk.

Mer om vurdering

Ved ikke bestått i en av de to 3,75 stp modulene, må ny eksamen tas i begge modulene.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Består av utvalgte kapitler fra bøker eller samling av artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell prosessteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU