course-details-portlet

TEP4506 - Bærekraftige energisystemer, fordypningsemne

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fordypningsemnet skal gi en innføring i bærekraftige energisystemer som er av spesiell betydning for norsk prosess- og landbasert industri. Tema for fordypningsemnet vil være knyttet til vår forskningsvirksomhet rettet mot prosessindustri (energiutnyttelse, prosessintegrasjon), gass (prosessering, flytendegjøring, transport, gasshydrater, hydrogen, biogass), fiskeri og havbruk (kjøling/frysing), næringsmiddelindustri (prosessering, tørking, varmepumpeteknikk), industriprosesser (miljøvennlige og energieffektive varme/kulde anlegg), energilagring (batterier, varme og kalde energilager), kraftproduksjon (vannkraft, termiske systemer) . Det legges vekt på nært samspill mellom modellerings-, simulerings- og laboratorievirksomhet (flere laboratorier innen ulike områder). Prosjekt- og etterfølgende hovedoppgave tilpasses for hver enkelt student innenfor et bredt spekter av virksomhet; laboratoriearbeid, simulering, konsept-studier, modellering, programmering. Det legges vekt på internasjonalisering, samt et godt samarbeid med forskningsinstitutter og norsk industri

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap innen et eller flere fordypningsområder: - Gassprosessering - Kuldetekniske komponenter og systemer - Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien - Avvanning og tørketeknikk - Flerfaseteknikk og transport- Industriell varmeteknikk, energilagring. Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Analyse, prosjektering og drift av prosesser og komponenter - Utvikle og implementering av ny teknologi i prosesser og systemer - Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse - Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om valgt prosess og energisystem. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer

Læringsformer og aktiviteter

Fordypningsemnet består av to valgte emnemoduler på 3,75 studiepoeng hver fra instituttets tilbud, eller i kombinasjon med andre institutt sine emnemoduler. Kun studenter som skriver prosjektoppgave har adgang til fordypningsemnet. Valg av tema skjer i samarbeid med veileder på prosjektet. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for Energi og Prosessteknikk. Undervisningen i modulene vil være kollokvium (forelesninger; studenter og/eller faglærer), miniseminar og laboratoriearbeid forelesninger. Noen av modulene kan ha begrensning i antall studenter. Undervisningen gis på engelsk.

Mer om vurdering

Ved ikke bestått i en av de to 3,75 stp modulene, må ny eksamen tas i begge modulene

Forkunnskapskrav

Kun studenter som tar emne TEP4521 Bærekraftige energisystemer, fordypningsprosjekt har adgang til fordypningsemnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Består av utvalgte kapitler fra bøker eller samling av artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell prosessteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 10
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 32
SL430 Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU