Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Forskningsaktiviteten er hovedsakelig knyttet til råstoff- og produktkvalitet samt mekanismer som medfører produktendringer ved prosessering av fisk og sjømat. Mye av aktiviteten er knyttet til prosessering av laks og torskefisk og da spesielt salting, tørking og røyking men også varmebehandling og bruk av pakketeknologi. Det å bruke CO2 i ulike innovative kombinasjoner for å øke produktkvalitet og holdbarhet til lett prosesserte sjømatprodukter er sentralt i flere aktive prosjekter.

Karakterisering av kjemisk-, fysikalsk-kjemisk-, fysikalsk-, sensorisk- og mikrobiologisk kvalitet er viktige verktøy for å validere prosesseringsbetingelser. I faggruppa har vi god kompetanse på alle verktøyene der mitt ansvarsområde ligger innenfor kjemisk analyse (makro- og mikrokomponenter), biokjemiske analyse (enzymaktivitet og respirometri), bildeteknologi (imaging), spektroskopi (NIR og Raman) og tekstur. Vi er gode på analyse av karotenoider og har i tillegg blant annet metodikk for analyse av; pigmenter, aminosyrer, ATP-metabolitter, biogene aminer, vitaminer, proteindenaturering, harskningsparameterer, antioksidanter og antioksidantkapasitet). Sentral infrastruktur: UHPLC-DAD, HPLC-DAD-RID-ELSD, GC-FID, DSC, Oroboro, Raman spektrometer, Digyeye, Videometer, Texture analyzer mm.

Jørgen Lerfall er leder for faggruppa «Matvitenskap» ved IBT og leder for det strategiske satsningsområdet «Optimal utnyttelse av havets matressurser, Optimat» (2015-2023) ved NV-fakultetet.

 

Undervisning:

Undervisningen er knyttet til studieprogrammene «Bachelor i matteknologi», Bachelor i yrkesfaglærerutdanning» og «Master i mat og teknologi».

MATV1002 - Mat, foredlingsteknologi og bærekraft

TMAT3002 - Matteknologi

BT3110 -  Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bar, Eirin Marie Skjøndal; Hoel, Sunniva; Lerfall, Jørgen. (2017) New Product Development - Eirin M. Skjøndal Bar, Sunniva Hoel and Jørgen Lerfall. Trends in Fish Processing Technologies.
  • Lerfall, Jørgen. (2015) Carotenoids: Occurrence, Properties and Determination. Encyclopedia of food and health.
  • Lerfall, Jørgen. (2015) Sodium Nitrite, Salt-Curing and Effects on Carotenoid and N-Nitrosoamines in Marine Foods. Processing and impact on active components in food.

Rapport/avhandling

  • Lerfall, Jørgen. (2011) Effekt av pankreas sykdom og ulike saltebetingelser på kvaliteten til rå og kaldrøkt Atlantisk laks (Salmo salar L.) / The effect of pancreas disease and salting conditions on the quality of raw and cold-smoked Atlantic salmon (Salmo salar L.). 2011. ISBN 978-82-575-0971-2. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis (07).
  • Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Lerfall, Jørgen. (2010) Effekt av rigor status og saltemetode på fargeegenskaper og retensjon av astaxanthin under produksjon og lagring av kaldrøykte laksefileter. 2010. ISBN 978-82-7251-753-2. Nofima rapportserie (8/2010).
  • Lerfall, Jørgen. (2002) Syntetisk kombinasjon av B-apo-8'-karotensyre, Vitamin C, EPA, Trolox og selenafettsyre. 2002.